Sadekatul-fitr je propisan druge hidžretske godine zajedno sa postom ramazana. Sadekatul-fitr ili zekatul-fitr je obavezan, a dokaz za to jeste hadis koji prenosi Ibn Omer: “Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, propisao je zekatul-fitr i to sa jedan sa’a datula ili jedan sa’a ječma, za roba i slobodnog, muškarca i ženu, maloljetnika I odraslog muslimana. I naredio je da se izdvoji prije odlaska ljudi na bajram-namaz.”(Buhari 1503, Muslim 984).

” U predaji od lbn Abbasa se navodi sljedeće: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je učinio zekatul-fitr obligatnom dužnošću, koji čisti postača od grijeha i klevete a biva hrana za siromašne. Ko ga da prije bajram-namaza računa se zekatul-fltrom, a nakon tog namaza običnom sadakom.” Sadekatul-fitr se daje samo siromašnima.

Da li je dozvoljeno izdvajanje sadekatul-fitra u novčanoj vrijednosti ?

Islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju izdvajanje sadekatul-fitra u novčanoj vrijednosti. Većina pravnika ne dozvoljava davanje fitra u novčanoj vrijednosti. Kažu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao sadekatul-fitr u određenim žitaricama. U vrijeme ashaba nije se davao sadekatul-fitr, osim na taj način, iako je kod njih bila poznata novčana vrijednost kao zlato I srebro. Bajram je dan jela I zbog toga je propisan sadekatul-fitr u ovom obliku. Zato je neophodno, kažu ovi učenjaci, da se muslimani vrate Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu izdvajajući zekatul-fitr u žitaricama. Druga skupina učenjaka kaže da ako postoji nužda I korist za siromahe da se zekatul-fitr može izdvojiti u novčanoj vrijednosti. Ako u datom momentu siromah ne bi imao korist od žitarica, onda nema smetnje da se sadekatul-fitr izdvoji u novcu. U svakom slučaju, izdvajanje sadekatul-fitra u žitaricama je bolje I preče od davanja u novcu, a Allah najbolje zna.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here