Prenosi Abdurrahman Ibn ‘Auf da je Allahov poslanik ( s.a.v.s. ) rekao : “Ebu Beker u Džennet i Omer će u Džennet i Osman će u Džennet i Alija će u Džennet i Talha će u Džennet i Ezzubejr će u Džennet i Abdurrahman Ibn Avf će u Džennet i Sa’d će u Džennet i Se’id će u Džennet i Ebu Ubejde Ibn el Džerrah će u Džennet (Prenose Ahmed i Tirmizi)

 

Allahovi poslanici, neka je na njih salavat i selam, imali su svoje drugove i učenike koji su od njih učili vjeru, praktikovali je u životu i širili ljudima, nagovještajući im radosne vijesti o Allahovoj nagradi i upozoravajući ih na Allahovu kaznu.Drugovi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., najbolji su drugovi i učenici koje poznaje povijest poslanika, neka je na njih selam. Najbolji su medu njima, pak “deseterica obradovanih Džennetom”, Allah je njima bio zadovoljan.

Ashabi – drugovi – Muhammeda, s.a.v.s., bili su primjer pokornosti, povinovanja i predanosti Allahu, dž.š., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., i to je poznato svakom ko je čitao njihove biografije, zabilježene u knjigama povijesti islama.Tako su u Bici na Bedru, kada je Poslanik, s.a.v.s., tražio njihovo mišljenje, ashabi rekli: “Nećemo ti reći kao što su Musaovi drugovi rekli Musau, a.s.: “Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite, mi ćemo ovdje sjediti”, nego ti kažemo: “Borite se ti i tvoj Gospodar, a i mi ćemo se s vama boriti”.Kada su nevjernici iz plemena Kurejš pitali Hubejba bin ‘Adijj: “Da li bi volio da je Muhammed na tvom mjestu, a da si ti spokojan medu svojima u porodici?, on im je odgovorio: “Tako mi Allaha, ne bih volio da Allahovog Poslanika ubode trn a da sam ja medu svojima u porodici!” Hubejb je ovo rekao u trenutku kada se nalazio pred smaknućem i raspećem, dok su se mnogi drugovi drugih poslanika odricali svojih poslanika samim činom izlaganja iskušenjima.

Ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., dakle, ti su koji su povjerovali u njegovo poslanstvo i pomogli ga. Oni su ti koji su čuvali i sačuvali njegovu vjeru. Oni su ti koji su tu vjeru pronijeli na istok i zapad i oni su ti koji su u jednom vremenskom periodu radili na tome da ovu vjeru dostave nama.A Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:”AIlaha se bojte, AIlaha se bojte u pogledu mojih ashaba. Nemojte ih, poslije mene, uzimati za cilj (predmet razgovora), pa ko ih zavoli, zavolio ih je iz ljubavi prema meni. Ko ih zamrzi, zamrzio ih je iz mržnje prema meni. A ko ih bude uznemiravao i mene je uznemirio -a ko mene uznemiri, uznemirio je time Allaha, dž.š., a ko uznemiri Allaha, dž.š., – On će ga brzo kazniti.”Muhammed, s.a.v.s., rekao je:”Ne vrijeđajte moje ashabe” Tako mi Allaha, kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao ono što su oni dostigli, dijeleći koliko pregršt ili pola pregršti!Vjerujemo da se međusobno razlikuju po vrijednosti i stepenu, shodno njihovom redoslijedu primanja islama.

Tako su najbolji medu njima četverica halifa: Ebu-Bekr, Omer, Osman i Alija, Allah njima bio zadovoljan, zatim ostala šesterica koja spadaju u “desetericu kojima je obećan Džennet”, a to su: Talha bin ‘Ubejdullah, Ez-Zubejr bin El-‘Avvam, Sa’d bin Ebu-Vekkas, Se’id bin Zejd, Ebu-‘Ubejde ‘Amir bin EI-Džerrah i ‘Abdu-rrahman bin ‘Avf. Zatim slijede drugi koji su obradovani Džennetom, kao što je Fatima Ez-Zehra i njena dva sina Hasan i Husein, Sabit bin Kajs, Bilal bin Rebbah i drugi, a zatim učesnici prisege zvane “ER-RIDVAN”, a bilo ih je 1400 ashaba, Allah njima bio zadovoljan. Ashabe volimo zbog toga što ih Allah voli.

Najbolji među ashabima je Ebu-Bekr, a zatim slijede Omer, pa Osman, pa Alija. Allah njima bio zadovoljan, jer je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Da sam iz svog ummeta uzeo sebi prijatelja, izabrao bih Ebu-Bekra za prijatelja; međutim on je moj brat i drug.” A i Ibn-Omer je rekao. “Govorili smo dok je Poslanik, s.a.v.s., bio živ: Ebu-Bekr, zatim Omer, pa Osman, pa Alija. To je saznao Allahov Poslanik, s.a.v.s., i nije negirao. “Mi odlike ashaba potvrđujemo i priznajemo im njihove osobine. Neke od tih odlika su slijedeće: Allahov je Poslanik, s.a.v.s., za Ebu-Bekra, Omera i Osmana, kada su bili na Uhudu i kada se zemlja pod njima zatresla, rekao:deseterica kojima je obećan džennet.”Smiri se, Uhude i Na tebi stoje: Vjerovjesnik, Siddik (Iskreni) i dva šehida.”

Za Aliju, r.a., Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Zar ne bi bio zadovoljan da mi budeš kao što je Harun bio Musau?” Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Fatima je prvakinja žena u Džennetu.”Zubejru bin EI-‘Avvamu rekao je: “Svaki poslanik je imao pomoćnika (učenika), a moj pomoćnik je Ez-Zubejr bin El-‘AVVAM.”Za Hasana i Husejna on je rekao:”Moj Allahu, zavoli ih, a ja ih doista volim.”Abdullahu bin Omeru je rekao:”Zaista je Abdullah dobar čovjek”, a Zejdu bin Hanse je rekao: “Ti si naš brat i naš gospodar.”Mi smo dužni o njihovim lošim stvarima i neslaganju koje se zbilo medu njima šutjeti, zbog riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:”Ne vrijeđajte moje ashabe!” “Nemojte ih, poslije mene, uzimati kao cilj (predmet svojih razgovora)”; “Ko ih bude uznemiravao, uznemirio je time i AIlaha, dž.š. -ako AIlaha, dž.š., uznemiri, On će ga ubrzo kazniti.”Mi, također, vjerujemo u čistoću i hurmet Poslanikovih, s.a.v.s., supruga i dužni smo biti zadovoljni njima i smatrati da su medu njima najbolja Hatidža bint Huvejlid i ‘Aiša bint Ebu-Bekr. Na ovom smo stanovištu zbog Allahovih riječi: “Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su im kao majke.” (EI-Ahzab: 6)

Molimo AIlaha, dž.š., da nas uputi da se ugledamo na njih i da nas sastavi u Firdevsu (Džennetu) i neka je salavat i selam na našeg Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here