žetva

MASLINOVO ULJE

Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna” (Prijevod značenja En-Nur, 35.), i rekao je: “Tako mi smokve i masline!” (Prijevod značenja Et-Tin, 1.) Također je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedite ulje (maslinovo) i mažite se njime, jer je on od mubarek drveta.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 4498. Albani)


Savremena istraživanja su potvrdila sljedeće koristi od konzumacije maslinovog ulja:

● pomaže u preventivi oboljenja srčanih koronarnih arterija,

● pomaže u preventivi oboljenja od povećanja holesterola – masnoće u krvi, smanjuje holesterol u krvi,

● pomaže u preventivi oboljenja povećanog krvnog pritiska,

● pomaže u preventivi oboljenja od dijabetesa,

● pomaže u preventivi oboljenja ugojenosti,

● pomaže u preventivi oboljenja pojedinih vrsta raka, kao što je rak dojke, stomaka, maternice i jajnika,

● pomaže u preventivi oboljenja čira na želucu,

● pomaže u liječenju infarkta,

● usporava grušanje krvi u venama,

● maslinovo ulje je dobro za dojilje jer sadrži masnoće koje se nalaze i u mlijeku dojilje,

● pomaže u preventivi oboljenja upala zglobova itd.


NAJNIŽE PODRUČJE NA ZEMLJI

Rekao je Uzvišeni Allah: “Bizantinci su pobijeđeni u susjednoj zemlji (najnižoj zemlji), ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada će se vjernici radovati Allahovoj pomoći – On pomaže kome hoće, On je Silan i Samilostan.” (Prijevod značenja Er-Rum, 2-5.)

Kur’anski ajet ukazuje i obavještava nas da će Bizantinci pobijediti Perzijance poslije njihovog strašnog poraza od strane Perzijanaca. Kur’an koristi termin “poslije nekoliko godina”, a eksperti u arapskom jeziku definišu “nekoliko” vremenskim periodom između pet ili sedam godina, ili između jedne i devet godina. A kur’ansko obećanje da će Bizantinci pobijediti obistinilo se poslije sedam godina. Desila se velika bitka između Bizantinaca i Perzijanaca 627. gregorijanske godine u kojoj su pobijedili Bizantinci. Ova bitka se desila u isto vrijeme kada se desila bitka na Bedru između muslimana i mušrika. Kur’anski ajet potvrdio je geografsku činjenicu koja nije bila poznata u vrijeme objave ajeta. Obavijestio nas je da će Bizantinci pobijediti Perzijance u najnižem ili najbližem području, što je pojašnjenje za kur’ansku riječ Edna. I područje u kojem se desila bitka, u blizini Mrtvog mora na području Palestine, je najbliže područje Arapskom poluostrvu i istovremeno je najniže područje na Zemlji, kako su to potvrdila najmodernija i najsavremenija snimanja pomoću svemirskih satelita. Spomenuto područje nalazi se 395 metara ispod nadmorske visine.


PA ONO ŠTO POŽANJETE, U KLASU OSTAVITE 

Rekao je Uzvišeni Allah: “Sijat ćete sedam godina uzastopno” – reče – “pa ono što požanjete, u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti,  jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostat će jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti.” (Prijevod značenja Jusuf, 47-49.)

Uzvišeni Allah je Svojim riječima, kako stoji u prevedenom značenju “pa ono što požanjete, u klasu ostavite” ukazao na tehniku skladištenja u kojoj se sjemenke ostave u klasu. Ovo je ujedno i najbolja tehnologija i način za očuvanje uskladištenih sjemenki unutar njihovih klasova, kako na njih ne bi “vrijeme” ostavilo traga.Ovaj način bio je podvrgnut naučnim eksperimentima koji su pokazali da je najbolji i najefikasniji način skladištenja, način na koji je ukazao poslanik Jusuf, alejhis-sellam, a koji je ustvari Allahova objava. Ograničenost valjanosti sjemenki za sijanje je petnaest godina. Ovo je ujedno i zbirni rezultat spomenutih godina u prethodnom ajetu. Sedam godina u kojima će ljudi uzastopno sijati i ubirati plodove, i to su ujedno godine izobilja i “darivanja”. Zatim sedam teških godina, koje su sušne godine. I potom jedna godina koja je ustvari petnaesta godina i u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti voće. Naučna istraživanja potvrdila su da je vremenski period od petnaest godina krajnji rok za skladištenje sjemenki. U ovom vremenskom periodu ne prestaje postojati energija razvoja.

 

TJESKOBA PRSA I UZDIZANJE NA NEBESA

Rekao je Uzvišeni Allah: “Onome koga Allah želi da uputi – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi – On srce njegovo stegne i umornim učini kao da čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.” (Prijevod značenja El-En’am, 125.)

Ovaj kur’anski ajet sadrži sljedeće naučne činjenice, iako je objavljen u vrijeme u kojem su bile nepoznanice:

● Mogućnost uspinjanja čovjeka na nebesa. Na ovu činjenicu ukazuju Allahove riječi u prevedenom značenju “…da na nebo uzleti”. Stoljećima nakon objavljivanja ovog ajeta niko nije ni mogao zamisliti da će doći vrijeme da čovjek uzleti na nebo. U sadašnje vrijeme ostvarena je prethodno spomenuta činjenica i to putem balona, različitih jedrilica, mlaznih aviona, svemirskih raketa i drugih letjelica.

● Tjeskoba prsa onoga koji se uspinje na nebesa i koja se manifestuje u obliku teškog disanja, poremećenog rada srca i cirkulacije krvi. Tjeskoba u prsima povećava se shodno povećavanju uspinjanja na nebesa sve dok ne dođe do vrhunca tjeskobe, a to je umor (haredžan) koji je vrhunac “zatvaranja”. Što god se osoba više uzdiže na nebesa, sve više je pogađaju simptomi nedostatka oksigena, sve dok ne dostigne vrhunac “umora” i tada dolazi do živčanog sloma i šoka, koji se završava sa “sigurnom” smrću.

 

KARANTIN

Ljudi u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a i prije njega, i sve do vremena Pasterovog otkrića mikroba, imali su ubjeđenje da bolest prouzrokuju zli duhovi, šejtani i zvijezde, te da ne postoji veza između bolesti i čistoće, sistema i ponašanja. Dakle, da ne postoji veza između prenošenja sitnih stvorenja sa osobe na osobu i zbog toga su tražili lijek u čarolijama i praznovjerju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio je osnovno pravilo koje se smatra osnovom savremene preventivne medicine, nakon što se otkriju uzročnici bolesti i zaraze. A to je pravilo “karantin” koje sprečava širenje razornih zaraza i epidemija, kako u gradovima, tako i u drugim ljudskim sredinama. Prethodnu naučnu činjenicu spomenuo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim riječima: “Kada čujete za ‘kugu’ u nekom području, ne idite u njega, a ukoliko se pojavi u području gdje ste vi, ne izlazite iz njega bježeći od ‘kuge’!“ (Buharija, 3473, Muslim, 5903.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, “udario” je neprobojni zid oko mjesta epimedije i obećao kao garanciju za izvršavanje Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, oporuke, nagradu šehadeta onome ko ostane u mjestu epidemije nadajući se nagradi, a istovremeno je upozorio “bjegunca” iz mjesta epidemije na nesreću i propast: “Bjegunac od ‘kuge’ je kao bjegunac sa bojnog polja, a ko se strpi u njoj, pripast će mu nagrada šehida.” (Ahmed, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 4277, Albani.)

Savremena istraživanja otkrila su da su zdrave osobe jakog imuniteta, na kojima nema simptoma oboljenja u mjestu epidemije, također nosioci mikroba prijelazne bolesti, i oni predstavljaju istinsku prijetnju u prenošenju epidemije na druga mjesta, jer oni se kreću i miješaju sa zdravim osobama, bez straha ili opreza, i prenose im zaraženi virus razorne epidemije. Oni su u stvarnosti opasniji od oboljelih osoba, jer se ljudi udaljavaju i zaštićuju od oboljelih, a od njih ne. Sistem “karantina” je da se svim stanovnicima grada pogođenog epidemijom zabranjuje izlazak iz tog mjesta, kao što se zabranjuje i ulazak u njega, a to je ustvari i poruka prethodnih hadisa.

 

KIKA

Plemeniti Kur’an ukazao je da se glavna stvar svakog stvorenja koje hodi zemljom, od kojih je i čovjek, i mjesto upravljanja i zapovijedanja, krije u njegovoj “kiki”. Rekao je Uzvišeni Allah: “…nema nijednog živog bića (a da On ne drži za njegovu “kiku”) koje nije u vlasti Njegovoj…” (Prijevod značenja Hud, 56.) Isto tako je Uzvišeni Allah opisao ljudsku “kiku” sa osobinom “laž” i “greška”, što sa druge strane povlači sa sobom da se može opisati sa osobinama “istina” i “ispravnost”. Sve ovo znači da je stvarni opis za “kiku”, da su tu moralne osobine čovjeka i centar svih informacija. Rekao je Uzvišeni Allah: “Ne valja to! Ako se on ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku, kiku lažnu i grješnu.” (Prijevod značenja El-Alaq, 15-16.) Ovdje Kur’an ukazuje da je “kika” regulacioni centar za donošenje odluka.

Prethodno spomenuto potvrdila su savremena naučna istraživanja u kojima se kaže: U ljudskoj ”kiki” nalaze se regulacioni centri koji upravljaju ljudskim pokretima, dobrovoljnim radnjama, odabirom i izgovorom riječi. ”Kika” je centar za usmjeravanje pogleda u odabrani i označeni pravac. Isto tako zapremina ”kikine” kore veća je od cijele moždane kore. I kao takva, ”kika” igra vitalnu ulogu u administrativnom upravljanju i to putem pohranjenih u njoj informacija i iskustava, nakon što ih analizira i pohrani u centar razmišljanja i razuma, čije je postojanje isto tako potvrđeno da se nalazi u ”kiki” i koje su naučnici uspjeli snimiti i locirati njegovo mjesto.

Napomena: Pod “kikom” se podrazumijeva čeona ili frontalna kost i ono što se “skriva” iza nje u čeonom ili frontalnom dijelu mozga, a ne kosa koja se nalazi na čelu, kako je to kod nas rašireno mišljenje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here