polen i med

PROSIJANO BRAŠNO

Bilježi se u vjerodostojnim predajama da Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, od vremena kada je izaslan pa sve dok nije umro, nije jeo hljeb od “prosijanog brašna“ ili drugim riječima “čisti hljeb” i da nije vidio “sito”. Jeli bi “neprosijan” ječam tako što bi ga samljeli, potom “opuhali”, zatim nakvasili vodom, a zatim jeli. (Buhari, 5410, 5413.)

Savremena naučna istraživanja su došla do sljedećih rezultata. Otklanjanje “trica” od brašna dovodi do mnogobrojnih šteta. Neke su ekonomske prirode:

● Na taj način se upropasti jedna četvrtina ili jedna trećina brašna

● Uskrati se hljeba jedna od tri osobe.

A druge štete su zdrastvene prirode:

● Bolesti ugojenosti

● Šećerna bolest – dijabetes

● Bolesti srca i arterija

● Razne vrste bolesti “raka”

● Formiraju se kamenčići koji prouzrokuju “žgaravicu”

● Dječija bronhijalna asma

● Gubljenje većine faktora „rđanja” ili antioksidacije.

Istinu je rekao Uzvišeni Allah: “On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje, uči ga jedan ogromne snage.” (Prijevod značenja En-Nedžm 3-5.)

 

MED KAO LIJEK

Uzvišeni Allah nas je obavijestio da je lijek ljudima ono što izlazi iz utroba pčela, kao što je med, pčelin vosak, polen, pčelin otrov i dr. Uzvišeni Allah kaže: “iz utroba njihovih (pčela) izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima.” (Prijevod značenja En-Nahl, 69.) Također je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Lijek je u trima stvarima: “gutljaju (dozi) meda, …” (Buhari 5689, 5681.)

Savremena naučna istraživanja su potvrdila lijek meda u sljedećim stvarima:

● Bakcili se ne mogu oduprijeti medu i on im e dozvoljava razvoj, šta više, ubija ih

● Med pomaže u zacijeljivanju rana i opekotina

● Vrlo efikasno liječi “upaljene” rane

● Čisti bakciliske zaraze i infekcije, te ih uništaa.

● Nije štetan za tkiva rane

● Obezbjeđuje brzo i vlastito čišćenje rane

● Otklanja ružne mirise kod rane

● Pospješuje razvoj novog tkiva koje zacijeljuju ranu

● Liječi rane zaražene sa infekcijom vrste “plavi bakcili” ili “Pseudomonas aeruginosa”

● Bogat je faktorima protiv oksidacije.

● Liječi različite bolesti usne školjke, kao što su oboljenja desni, rane u usnoj školjki i druga oboljenja

● Pomaže u liječenju upale stomaka i bakcila koji prouzrokuju “čir” u njemu

● Pomaže u liječenju “proliva”

● Preventiva je od upale debelog crijeva

● Liječi upalu masne kože na glavi i prhut.

 

ĆUREKOT KAO LIJEK

U vjerodostojnoj predaji je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ćurekot je lijek od svake bolesti osim za smrt.” (Buhari 5687, Muslim 2215-88.)

Savremena naučna istraživanja su došla do sljedećih rezultata po pitanju ćurekotovog ulja:

● Jača imuni (ljudski odbrambeni) sistem i daje moć tijelu u borbi protiv virusa i bakcila koji ga napadaju

● Jača moć ljudskog tijela u borbi protiv “raka”. Danas se u Americi ćurekotovo ulje pomiješeno sa medom koristi u liječenju “raka” i „side“ u poodmaklim fazama

● Ublažava upalu u oboljenju zglobova koje često može biti nasljedno oboljenje

● Spriječava razvoj određenih bakterija i djeluje protiv upala

● Korisno liječi asmu i upalu bronhitisa

● Spriječava razvoj određenih vrsta “raka” kao što je rak dojke i prostate

● Preventiva je od razaranja i trovanja jetre

● Preventiva je raka jetre

● Preventiva je od raka debelog crijeva

● Preventiva je od raka bubrega

● Pomaže u liječenju dijabetesa – šećerna bolest

● Pomaže u liječenju alergičnih oboljenja kao što je alergična upala nosa, astma, bronhitis, alergija, ekcem itd

● Pomaže u liječenju kašlja i proliva

● Služi kao preventiva za zaštitu srca i arterija

● Sadrži u sebi antifaktore protiv oksidacije

● Koristi se kao djelotvoran faktor u snižavanju kolesterola u krvi, šećera u krvi i trodijelnih masnoća

● Koristi se kao djelotvoran faktor u snižavanju krvnog pritiska.

 

MEĐUSOBNA PAŽNJA TJELESNIH ORGANA

U vjerodostojnoj predaji je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je kao primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu mu se i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom.” (Muttefekun alejhi)

Savremeno znanje je pojasnilo međusobno “odazivanje” između organa ljudskog tijela u stanju bolesti. Savremeno znanje je potvrdilo pojavu “međusobnog odazivanja” i “rušenje” koje se dešava u ljudskom tijelu u vrijeme bolesti i povrijeđenosti. Kada bude pogođen pojedini organ ljudskog tijela sa ranom ili bolešću, počne da se tuži na bol koji ga je pogodio. Njegova “tužba” se sastoji od signala koji se emituju od njega do glavnih centara živčanog sistema, koji upravlja funkcijama organa ljudskog tijela. Zatim se odazivaju svi centri živčanog sistema i šalju naredbe žlijezdama i vitalnim organima, te se na taj način dešava „opšta mobilizacija“. Rezultati „opšte mobilizacije“ se realizuju kroz usmjerenje sve energije i snage u službu povrijeđenog organa i njegovog potpomaganja sa onim što mu treba, kako bi se suprostavio bolesti. Početak biva sa “opkoljavanjem” izvora bolesti i njegovo „izoliranje“, te spriječavanje od daljnjeg širenja, a potom njegovo “uništenje” ukoliko to bude moguće. A zatim se događa „inventarizacija“ štete i pomaže se na zacijeljivanju organa kako bi se vratio u prvobitno, stabilno stanje.

 

BLUD UZROKUJE NEIZLJEČIVE BOLESTI

Rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju ajeta: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (Prijevod značenja El-Isra, 32.) Također je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Nikada se nije pojavio blud u narodu, tako da su to javno činili, a da se među njima nisu pojavile bolesti, kakve narodi prije njih nisu poznavali!” (Ibnu Madže i Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami`a 7978. Albani), i rekao je: “Nikada se nije raširio blud u nekom narodu a da se između njih nije uvećala smrt!” (Muveta, Malik) Prethodni hadisi su ukazali na vrlo važnu činjenicu, a to je da je u njima spomenut zakon i sistem koji je nepromjenjiv, bez obzira o kome se radilo. Ovo će snaći svaki put sve one koji pređu ove granice i odaju se bludu. Pojavit će se između njih nove zaraze i bolesti sa kojima nisu bile iskušane prethodne generacije.

Prethodno spomenuto jača prirodu bolesti koje se prenose putem bluda i homoseksualizma. Ove bolesti prouzrukuju specifični i posebni bakcili, koji ne pogađaju osim ljude i koji se ne prenose osim putem “polnog akta”. Ti bakcili posjeduju zaprepašćavajuću moć u prodiranju kroz kožu spolnih organa i njihovih rubova. Moć ovih bolesti dospijeva do “dubine” spolnih organa, šta više do ljudskog tijela, jer za njih ne postoji sluz-linfa koja štiti tijelo od njihovih opasnosti. I za ovu vrstu bakcila nema za tijelo prirodne zaštite –imuniteta, jer takvi bakcili neprestalno mijenjaju svoje osobine, što ih čini na kraju neizliječivim. Tijelo čovjeka je nemoćno da se odupre ovim bakcilima jer se stalno pojavljuju u novim oblicima i sa novim osobinama. Ovo navedeno potvrđuje postojanje sve većeg broja teških zaraza i smrtonosnih oboljenja.

 

POLEN KAO LIJEK

Rekao je Uzvišeni Allah u prevedenom značenju ajeta: “… iz utroba njihovih (pčela) izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima…” (Prijevod značenja En-Nahl, 69.) A jedan od priozvoda pčele je i polen, za kojeg su potvrdila savremena naučna istraživanja sljedeće:

● Specifičnosti polena su djelotvorne u uništavanju bakcila

● Zajedno sa drugim antibioticima jača dejstvo poznatih antibiotika kao što je ampicilin i džentamisin

● Polen sadrži u sebi djelotvorne supstance koje se suprostavljaju parazitima

● Preventiva je za srčane ćelije od izumiranja nakon “zatvaranja” prednje lijeve “krunske” arterije koja je jedna od osnovnih arterija koje hrane mišiće srca

● Polen sadrži u sebi posebne preventivne faktore koje štite živčani sistem od dejstava koje prouzrukuje manjak moždanog napajanja

● Polen sadrži u sebi preventivno djelovanje koje štiti rušenje nuklearnih kiselina DNA koje prouzrokuje Gama zračenje

● Polen sadrži u sebi preventivno djelovanje koje štiti rušenje ćelija jetre

● Polen sadrži u sebi preventivno djelovanje protiv virusa “Helicobacter Pylori” za kojeg kažu naučnici da prouzrukuje rak stomaka – utrobe

● Preventivno djeluje protiv ćelija raka

● Sadrži u sebi posebne preventivne faktore koji štite oblogu “sperme” od štetnih vanjskih dejstava i isto tako predstavlja djelotvornu ulogu u zaštiti muškaraca od neplodnosti

● Zeleni brazilski polen štiti očnu mrežu od oštećenja

● Polen pozitivno djeljuje na upalu rožnjače oka

● Ublažava bolove

● Koristi se u liječenju rana usne školjke i kožnih bakcilskih i parazitskih upala

● Dodaje se u različite preparate za uljepšavanje, kreme, mehleme i šampon.

NAPOMENA: Ovo su neke od stvari iz Kur’ana i Sunneta koje su danas potvrđene najsavremenijim naučnim istraživanjima. Mi muslimani čvrsto vjerujemo u sve što je došlo Kur’anom i Sunnetom, bez obzira potvrdila to savremena nauka ili ne. Činjenice i mudrosti koje nauka potvrdi samo ojačavaju naše vjerovanje. A ukoliko se desi oprečnost i da nauka kaže nešto suprotno Kur’anu i Sunnetu, mi i dalje vjerujemo u ono sa čim je došao Kur’an i Sunnet, te odbacujemo ono što je suprotno tome. Nedostatak je sigurno u čovječijem istraživanju, a ne u Kur’anu i Sunnetu. Također i prošlost dokazuje isto, jer kad bi god došli rezultati naučnih istraživanja koji su oprečni Kur’anu i Sunnetu, ne bi se dugo zadržali i brzo bi se dokazalo da su pogrešni i netačni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here