Ubade ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli:”Resulullah salallahu alejhi ve sellem, rekao je:
“Zajamčite mi šest stvari, ja ču vama garantirati Džennet:
kada govorite, govorite istinu;
kada nešto obećate, ispoštujte;
kada vam se da stvar na povjerenje, opravdajte je;
čuvajte svoja stidna mjesta;
obarajte poglede,
i suzdržavajte svoje ruke (harama).”
(Hadis su zabilježili imam Ahmed, Ibn Hiban, El-Hakem, El-Bejheki od Ubade es-Samita. Hadis je hasen)

“Kad nešto obećate, ispoštujte”

Ispunjavanje obećanja jeste osnovna karakteristika vjernika, a ne ispunjavanje obećanja je odličje i znak licemjera (munafika). Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio: “Tri su karakteristike munafika:
-kada govori – laže,
-kada obeća – ne ispuni,
-kada mu se nešto povjeri – on to pronevjeri.”

(Hadis bilježe Buhari i Muslim, od Ebu Hurejre r.a)

Suprotno munafiku, vjernikove vrline i karakteristike su:
-kada govori, govori istinu,
-kada nešto obeća, on to i uradi,
-kada mu se nešto povjeri, on to i ispuni.

Allah je rekao:” Ispunite zavjet svoj koji ste dali, ispunit ću i Ja svoj koji sam vam dao.”(El-Bekara, 40)
Također je rekao: “O vjernici, ispunavajte obaveze!” (El-Maide, 1)
I rekao je: “I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali.” (En-Nahl, 91)
I rekao je:” Ispunjavajte obavezu jer će se za obavezu, zaista odgovarati.” (El-Isra, 34)

Zato se moraju ispuniti obaećanja, ugovor i zavjet, i to su osnovne karakteristike koje krase vjernika.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Nema vjere onaj u kome nema povjerenja (ahda).”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here