Ebu Hurejra, radijallahu anhu, izjavio je: “Poslanik ﷺ, upitao je jednom ashabe: “Ko će od mene primiti pet savjeta po kojima će se ponašati ili će podučiti nekog ko će po njemu postupati.’ 
Ja sam rekao: ‘Ja, o Allahov Poslaniče!’
Poslanik, ﷺ, tada me je uzeo za ruku i nabrojao mi slijedećih pet savjeta: 
-‘Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najbogobojazniji;
-budi zadovoljan onim što ti je Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji;
-budi dobar prema komšijami, bit ćeš vjernik;
-voli drugima što voliš sebi, bit ćeš musliman;
-nemoj se prekomjeno smijati, jer prekomjeno smijanje zaista umrtvljuje srce.”
(Bilježe imam Ahmed, et-Tirmizi od Ebu Hurejre, Allah njime bio zadovoljan! Hadis je hasen)

“Budi dobar prema komšiji, bit ćeš vjernik”

Lijep odnos prema komšijami jeste jedna od odredbi koju propagira islam i podstiče Kur’an.
Poslanik, Muhammed ﷺ, rekao je: “Toliko mi je Džibril oporučivao da budem dobar prema komšiji, da sam pomislio da će komšija imati udjela u mom nasljedstvu.” (Hadis bilježe el-Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Omera i Aiše)
Allah dž.š., rekao je: “I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljim i drugovima, i putnicima namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu.” (en-Nisa, 36)

Veoma je mnogo hadisa koji potvrđuju pravo komšije, kao i to da je onaj koji dobro postupa sa svojim komšijama vjernik potpunog imana.

Muhammed ﷺ je rakao:” Ko vjeruje u Allaha i u onaj svijet neka lijepo postupa sa svojim komšijama.” (Hadis bilježi Muslim od Šurejha el-Huzzaija, radijallahu anhu)
U jednom drugom hadisu rekao je Posnik ﷺ: “Ko vjeruje u Allaha i ahiret neka ne uznemirava svog komšiju.” (Hadis bilježi el-Buhari i Muslim od Ebu Hurejre)
Jednom prilikom je rekao Poslanik, ﷺ:” Najbolji komšija kod Allaha jeste onaj koji se najbolje ophodi sa svojim komšijom.” (Hadis bilježi et-Tirmizi od Abdullaha ibn Omera, hadis je vjerodostojan)
Drugom prilikom je rekao Poslanik, ﷺ:” Tako mi Allaha, ne vjeruje, ne vjeruje, ne vjeruje!!! Tada su ga upitali :’Ko, Allahov Poslaniče?’ A on reče: ‘Onaj od čijeg zla nije miran njegov komšija.”‘ (Hadis bilježe el-Buhari i Muslim od Ebu Hurejre)
Dobročinstvo prema komšiji dokaz je pravog imana. Dakle, značenje ovog hadisa je čini dobročinstvo komšiji, bit ćeš mu’min.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here