Prenosi Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu: “Allahov Poslanik, preporučio mi je deset stvari rekavši mi:
-Ne pripisuj Allahu, dž.š., druga makar te zbog toga ubili i spalili;
-Ne budi neposlušan prema roditeljima makar ti naredili da napustiš svoju porodicu i imetak;
-Ni u kom slučaju ne napuštaj bojni red makar svi suborci izginuli;
-Ni u kom slučaju svjesno ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz, otkazana mu je Allahova zaštita;
-Nepij alkohol, zaista je on uzrok svakom razvratu;
-Dobro se pazi i čuvaj grijeha, jer grijesi, zaista, navlače Allahovu srdžbu;
-Ukoliko stanovnike nekog mjesta zahvati epidemija, a ti se na tom mjestu zatekneš, ostani i ne napuštaj ga;
-Na svoju porodicu troši u skladu s mogućnostima;
-Nepodiži s njih prut radi njihovog odgoja;
-Zaplašuj ih Allahovom kaznom.’”

“Ni u kom slučaju ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz, otkazana mu je Allahova zaštita.”

Cilj ovog vasijeta jeste skretanje pažnje muslimana na važnost čuvanja propisanih namaza, tj. namaza koji su propisani kao prvorazredna obaveza, farz, a to su pet namaza u toku dana i noći.
i Kur’ana i sunnet u sebi sadrže veoma veliki broj vasijeta kada je riječ o namazu. Mi ćemo navesti samo neke primjere u tom smislu. Tako, npr., Allah dž.š., u suri el-Ankebat kaže:

“I obavljaj molitvu (namaz). Molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. A obavljanje molitve najveća je poslišnost, a Allah zna šta radite.”

Redovno obavljanje namaza čini da klanjač ima čvrst i postojan karakter, koji sirimaštvo ne može obezvrijediti i poniziti, niti bogatsvo uzoholiti.

I rekao je: “Naredi čeljadi svojoj da obavljaju molitvu i ustraj u tome! Mi od tebe ne tražimo da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.” (Ta-Ha, 132)

Također je rekao: “Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.” (en-Nisa, 103)

Na drugom mjestu u Kur’anu stoji: “Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.” (el-Bekara, 238)
U jednom drugom ajetu Allah, dž.š., kaže: “Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.” (el-Bekara, 45)

Praksa Allahovog Poslanika, ﷺ., bila je da kada ga kakva nedaća ili briga spopadne, on se posveti namazu.

A ističući važnost namaza Poslanik ﷺ, rekao je :”Zavjet koji nas (muslimane) razlikuje od njih (nevjernika) jeste namaz, pa ko napusti namaz učinio je kufr.” (Hadis bilježe, Tirmizi, Nesai, Ibn Hibban, El-Hakim, koji ga je ocijenio sahihom, a njegovu ocjenu potvrdio je ez-Zehebi; hadis je sahih)

Namazi koji su propisani i obavezni jesu pet namaza u toku dana i noći.

Hadis i oporuka odnose se na propisane namaze i jasan su dokaz da onaj ko svjesno i namjerno napusti i propusti namaz prestaje biti u Allahovoj zaštiti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here