Poslanik-Aiša

Kada se hazreti Aiša r.a. udala za Poslanika a.s.?

U 4. poglavlju knjige “al-Bidaya wa al-nihaya” (Početak i kraj) od Ibn Kesira na str. 315. navodi se da je hazreti Esma, kći Ebu-Bekra r.a., bila starija od svoje sestre hazreti Aiše r.a. 10 godina.
U istom djelu se navodi da je hazreti Esma, kći Ebu-Bekra r.a., preselila u 100-toj godini svoga života, tj. da je preselila 73. godine po Hidžri.
Sličnu predaju nalazimo i u djelu “al-Ealam” od Zriklija kao i u mnogim drugim djelima iz područja historije islama.
Isto tako znamo da je Poslanik a.s. 2. godine po Hidžri stupio u brak sa hazreti Aišom r.a.

Na osnovu prethodnih predaja možemo zaključiti sljedeće:

a) ako je u 100-oj godini, odnosno 73. godine po Hidžri, umrla hazreti Esma r.a., zaključujemo da je pred Hidžru imala 27 godina (100-73=27).
b) ako znamo da je hazreti Esma r.a. 10 godina bila starija od hazreti Aiše r.a., zaključujemo da je pred Hidžru hazreti Aiša r.a., a 2 godine prije braka sa Poslanikom a.s., imala 17 godina.
Pošto je hazreti Aiša r.a. imala 17 a hazreti Esma r.a. 10 godina više, to znači da je hazreti Esma r.a. imala 27 godina.
Na osnovu priloženih dokaza može se zaključiti da je hazreti Aiša r.a. prilikom stupanja u brak sa Poslanikom a.s. imala 19, a ne 9 godina.
Sve ovo nas navodi na zaključak da je prenosilac predaje iz nehata ili zaborava izgubio iz vida 10 godina razlike u godinama hazreti Aiše r.a.

Jedan od dokaza o stvarnim godinama hazreti Aiše r.a., kada je stupila u brak sa Poslanikom a.s., nalazimo i u knjizi “al-Marif” od Ibn Kutejbe gdje se navodi da je hazreti Aiša r.a. preselila kada je imala 77 godina, tj. u 58. godini po Hidžri (77-58=19).
Vidimo da je hazreti Aiša pred Hidžru imala 19. godina, a ako se Poslanik a.s. tada oženio sa njom, njihov zajednički život su počeli 2. godine po Hidžri, tj. onda kada je hazreti Aiša r.a. imala 21 godinu.
Jedan od dokaza o starosti hazreti Aiše r.a. u trenutku stupnja u brak sa Poslanikom a.s. nalazimo i kod Imama Taberija u djelu “Tahir al-umam wa al-muluk”. U navedenom djelu se tvrdi da su sva djeca hazreti Ebu-Bekra r.a. rođena prije Objave.

Na osnovu dokaza znamo da je hazreti Aiša r.a. pred Hidžru imala 19 godina, a Poslanik a.s. nakon primanja prve Objave proveo u Mekki 13 godina, što znači da je hazreti Aiša r.a. na početku Poslanstva imala 6 godina (19-13=6).
Dokazi za navedeno se nalazi u velikom broju hadisa u kojima hazreti Aiša r.a. prenosi mnoge događaje u kojima je ona bila sudionik i to u prvom periodu Poslanstva, odnosno konkretnije u 4. i 5. godini Poslanstva.
Većina ovih hadisa govori o: vrijeđanju i malteretiranju prvih muslimana od strane nevjernika, životu hazreti Ebu-Bekra r.a., posjetama Poslanika a.s. porodici Ebu-Bekra r.a., postupcima Poslanika a.s. prema prvim muslimanima i njegovom odnosu prema nevjernicima.
Većina ovih hadisa se nalazi u Buharijinom sahihu (I tom, str. 181. hadis 464. i II tom, str. 804.) ili u Musnedu Imama Ahmeda (VI tom, str. 198.).

Iz gore navednih izvora zaključujemo da nam ovako važne događaje nije mogla prenijeti hazreti Aiša r.a. koja je, prilikom objave poslanstva, imala samo 6 godina jer je prosto nemoguće da ovako bitne stvari zapazi i prenese šestogodišnje dijete.
Što se tiče tradicije arapskog naroda, nije bilo u praksi da se u tako ranim godinama stupi u brak.
Sve navedeno je samo mali broj od mnoštva dokaza koji pobijaju netačnu tvrdnju da se Poslanik a.s. sa hazreti Aišom r.a. oženio onda kada je ona imala 9 godina.
Zbog skučenosti prostora nemoguće je navesti sve dokaze. Međutim, svi oni koji žele saznati više informacija o ovoj temi neka pročitaju djela Šejh Džemala Al-Bena, Islama Al-Bahirija i Husejna Munisa koja su prevedena na engleski jezik.

Mnogo više podataka i detaljnije obrazloženje možete pročitati u dva dijela koja smo pripremili u nastavku:

I DIO

Ovo je govor dr. Adnan Ibrahima, poznatog učenjaka i alima, o godinama hazreti Aiše r.a. kada se je udala za Poslanika a.s. Originalni video možete pogledati na kraju teksta koji je prilagođeni prevod njegovog govora sa engleskog jezika na bosanski jezik.

Na kraju ću reci još nešto, što će mnogi od vas osjecati kao ‘bombu’, i zavrsicu ovo predavanje sa tim. Uvijek sam bio u sumnji što se tice price, da je hazreti Aisa r.a. imala pri udaji za Poslanika a.s. devet godina. Priklonjen sam mišljenju, da je imala najmanje 20 godina, zapravo između 18 i 22 godine. Vi cete reci, kako to? To je protiv onog sto stoji u Buharijevoj zbirci?! I jeste, jer ima mnogo predaja u Buharijevoj zbirci i mnogim drugim knjigama, koje nas primoraju da sumnjamo i koje nas natjeraju da mislimo, da se je morala dogoditi velika greska u brojanju godina hazreti Aise r.a., kcerke Ebu-Bekra (neka je Allah zadovoljan sa njima).

Započet ćemo sa onim, što svi historicari tvrde, a to je, da je hazreti Aiša imala 4-5-6-7 godina prije Hidzre Bozijeg Poslanika a.s. u Medinu. I svaki broj ima svoju podrsku sa strane učenjaka. Znaci, kada je Poslanik a.s. ucinio Hidzru, ona je imala 7 godina i oženio je u prvoj godini nakon Hidzre, sto znači da je imala 8 do 9 godina – to je nama poznata priča. Ali to nije istinita priča – evo i zašto? 

  •  Prvo, sve predaje koje cemo naci u knjigama o udaji hazreti Aise r.a. za Poslanika a.s. su prenesene od jedne osobe, i to samo od jedne osobe. Njegovo ime je Imam Hisham ibn Urwe ibn el-Zubeir, koji je bio nećak hazreti Aiše r.a. Ali je nikad nije vidio prije njene smrti. On je rodjen 61. godine po Hidzri, kada je Imam el-Hassan preselio a on je imao oko 80 godina. Hazreti Hisham ibn Urwe, nije neko u koga trebamo sumnjati i u njegovu povjerljivost. Ali ipak ima jedan problem, problem hadisa, da moramo kritično razmisljati o prenosiocu u predajama. Hisham ibn Urwe, jedini koji je prenosio sve te hadise o hazreti Aiši – prenosi od svog oca, koji je prenosio o hazreti Aisi r.a. Hisham ibn Urwe je živio i poducavao svoje studente 71 godinu u Medini, dok nije u svojih zadnjih deset godina života preselio u Irak. Znaci, zivio je 71 godinu u Medini i niko od njegovih studenata ne prenosi ovaj hadis, koji govori o godinama hazreti Aiše r.a., čak ni Enes ibn Malik, jedan od najpoznatijih prenosilaca hadisa, koji je bio njegov student, nam ne prenosi taj hadis.  I svi drugi poznati prenosioci hadisa, koji su bili od njegovih studenata – bas ni jedan od njih – nam ne prenosi taj hadis! Niko u Medini ne priča o tome – niko – 71 godinu – zar to nije čudno? Jeste, čudno je, mnogo čudno. Zasto ne bi o tom pričao? Šta se dogodilo? Ali kada je se preselio u Irak, čuli smo od ljudi da prenose taj hadis od njega (Hishama ibn Urwe) a on od svog oca, da je hazreti Aiša r.a. rekla:” Ja sam se udala za Poslanika kada sam imala sest godina.”  Što nam je doslo preko Buharijeve i nekih drugih zbirki hadisa.
M

olim vas obratiti paznju na sledece: U knjizi: “El-tahtib”, pisanoj od Imama El-Zahabi i u knjizi: “Tahzib el-tahzib”, pisanoj od Ibn Hadjer el-Askalani (i to su sve knjige o svrstavanju i kritici hadisa), pronalazimo kako je Jakub Ibn-Shejbeh kritikovao Hishama Ibn Urwe za njegove predaje iz Iraka. Govori, da je on bio povjerljiv i velik Imam, ali da su njegove predaje iz Iraka previše jednostavne. Isto tako Enes ibn Malik neprihvata njegove hadise koji su dolazili iz Iraka, tako da nije ni jedan hadis uzeo, koji je prenošen od njega u Iraku. Tako je stajalo u knjigama, uprkos onom što stoji u Buharijevoj zbirci. To nama znaci dolazi od Imama Malika koji je živio naj manje 80 godina prije el-Buharija. Imam Jahja seid el-Kattani,( i svi drugi prenosioci hadisa koji znaju koje bio Hisham ibn Urwe) kaže: “Vidio sam Imama Malika u snu, i pitao sam ga o predajama Hishama ibn Urwe. Rekao mi je: Ono što je nama prenosio, zvucilo je ispravno ali ono sto je prenosio u Iraku bilo je protiv onog sto je nama prenosio.”  Ibn Hiras nam isto prenosi, da je Imam Malik odbijao predaje iz Iraka od Hishama ibn Urwe. To nije sve braco moja, Imam ebu el-Hassan ibn el-Kattan je optuzio Hishama ibn Urwe za zbunjenost u njegovim zadnjim godinama života zbog duboke starosti, ali Imam  El-Zehebi se ne slaze sa njim, i ako je prihvatio misljenje da je memorija hazreti Hishama ibn Urwe oslabila. To je sve vrlo važno za nas u razmatranju. Ovo je što znamo o prenosiocu hadisa.

  • Druga stvar jeste, u Buharijevoj zbirci ima predaja od Jusufa ibn Mehek da je hazreti Aiša r.a. rekla: “Allah je objavio ajet: Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati! Aisa r.a. je rekla: Ja sam bila mlada curica kada sam cula da je ovaj ajet objavljen.” Ovaj hadis se nalazi u zbirci od el-Buhari, u to nema sumnje. Sura el-Kamer (Mjesec) je objavljena u Mekki, a to je u vremenu nakon početka objave, i godinama prije Hidzre. Aiša r.a. kaze da je bila “dzerjah” curica. U arapskom jeziku se ova rijec koristi, kada se opisuje djevojčica oko 11 – 12 godina, a NE 4 – 5 godina. Tako znači stoji u El-Buhari. Isto tako Muslim, Abdulrezak i Ibn ebi Hatim i drugi prenose o Ibn Ikremah, da je Omer r.a. rekao: “Kada je Allah objavio ajet Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati! , čudio sam se i pitao se koji je taj skup, dok nije bila bitka na Bedru. Vidio sam Poslanika a.s. kako ponavlja taj ajet i tada sam shvatio njegovo značenje.” Ovo nam prenosi Omer r.a., koji je primio Islam u šestoj godini nakon pocetka objave. Znaci da je ovaj ajet objavljen u šestoj ili sedmoj godini nakon početka objave, ili malo manje ili vise od toga. A hazreti Aiša r.a. nam govori kako je bila djevojčica i Omer r.a. je vec bio musliman. Kako je onda ona mogla biti rođena 4 godine prije Hidzre? – To je nemoguce!! – Kontradiktornost – znam! Ja zaključujem sljedeće, da je prenosioc pomiješao riječi  Hidzrah i Bis’ah. Hazreti Aiša r.a. je rođena  4 do 5 godina prije Bis’ah (pocetak objave Kur’ana) i kada se je ona udala za Poslanika a.s. imala je oko 20 godina. Jednostavno su pogrijesili – pomijesali su Hidzrah i Bis’ah – to se je dogodilo – i ucenjaci su to do dan danas koristili.
M

ožemo za to navesti jos više dokaza.U knjigama El-Taradzim i El-Tabakat i u nekim od Ibn Hadzera je preneseno, da je hazreti Esma kcerka Ebu-Bekra r.a., Aišina sestra, bila 10 godina starija od hazreti Aiše r.a. Sva se ulemma slaze s tim, da je hazreti Esma rođena 27 godina prije Hidzre; sto znaci da je rodzena 14 godina prije pocetka objave Kur’ana. Imaj te na umu da je bila deset godina starija od njezine sestre hazreti Aise r.a., sto bi značilo da je hazreti Aisa r.a. rođena 4 godine prije početka objave Kur’ana.I da bih to još potvrdili – svako se slaže oko toga da je hazreti Esma preselila u 73. godini po Hidzri kada je imala 100 godina. Sva se ulemma slaze oko toga, dodavajuci jednu ili oduzimajuci jednu godinu. Ova činjenica se podudara sa prije spomenutom. Ako je preselila u 73. godini po Hidzri u stotoj godini života, to bi znacilo da je imala 27 godina kada se dogodila Hidzra Poslanika a.s. i da je znaci rođena 27 godina prije Hidzre. Prisjetite se da je starija od hazreti Aise r.a. deset godina, onda mora da je hazreti Aiša r.a. rođena cetiri godine prije prve objave Kur’ana a ne četir godine prije Hidzre. Znači, prije objave Kur’ana, bilo to 4-5-6 ali najvjerovatnije 7 godina.

Isto tako se svi slazu oko toga, da je hazreti Fatima (kcerka Poslanika a.s.) bila 5 godina starija od hazreti Aiše r.a. Poslanik a.s. je imao 35 godina kada je hazreti Fatima rođena. Znači da je Poslanik a.s. imao 40 godina kada je hazreti Aisa r.a. rođena – i to nas potiče na sumnju u poznati hadis. Čak ni oni koji su pisali knjige o hazreti Aisi r.a., nikada nisu razmotrili to pitanje i sumnju. Svi su uzeli zdravo za gotovo, da je rođena 4 godine prije Hidzre, a ne 4 godine brije Bis’ah kako je zapravo stvarno bilo.

Ima mnogo dokaza oko toga, ali cu vam ja zbog nedostatka vremena navesti samo jos dva.

  • U sahih Muslim, nam hazreti Aiša r.a. govori o tome, kako je bila sa vojskom u bici na Bedru. Tako da su se učenjaci pravo iznenadili i mnogo sumnjali u to, da je jedna osmogodišnja djevojčica bila na ratnom polju. Zar ne bi bila nista drugo sem poteškoca i opasnost za druge? Imam Newewi je to primjetio: ” Aisa r.a. nam prenosi: dok smo stigli do drveta, dosli su nevjernici Poslaniku a.s……itd.” Imam Newewi nam govori: ”Cini se kao da je bila sa njima, kada je navodno imala samo osam godina, tako da mislim da je mislila i govorila o sceni kada su isli za vojskom da ih isprate na vojno polje.” Pogledajte kakvo je objasnjenje, a nikad nije pomislio da je mozda bila odrasla osoba koja je  imala 18 ili 19 godina i stim joj bilo dozvoljeno da bude sa vojskom na vojnom polju, da se brine o ranjenicima kao što se brinulu o njima u bici na Uhudu. Tako da nije moguce da je imala osam godina. Imam Nawawi nam daje još jedno objašnjenje, i to da je ona (r.a.) pričala o muslimanima, i u smislu da je ona jedna od njih, koristeći rijec “mi” u svojoj predaji. Mi ne prihvatamo takvo tumačenje, jer smo vec dovoljno razotkrili da bi znali istinu.
  • I zadnji dokaz jeste hadis iz Buharijeve zbirke, gdje nam Enes r.a. prenosi: “Vidio sam Aišu i Umu Seleme u bici na Uhudu, kako nose vodu u posudama da bi napojile i oprale ranjenike.”  Koliko je onda imala godina?  Jeli mozda imala deset godina?  To nije moguće, to je previše mlado da bi bila na vojnom polju. A mi znamo da Poslanik a.s. nije vodio sa sobom muskarce mlađe od 15 godina na vojno polje, čak i ako nisu bili vojnici. Ibn Omer prenosi: “Nudio sam Poslaniku a.s. da idem sa njima na vojno polje u biku na Uhudu kada sam imao 14 godina i On a.s. je me vratio. Otisao sam jos jednom kada sam imao 15 godina i On a.s. me je tada prihvatio.” 

Kako bi onda poslao svoju desetogodisnju ženu na ratište?

 

II DIO

 

Ako se pogledaju naracije koje govore da je Aisha(ra) imala 9 godina u vrijeme ženidbe sa Muhammedom s.a.v.s. primjetit će se sljedeče:

1.
Najveći broj ovih naracija se prenosi se od Hisham ibn `urwaha -koji je to čuo od svoga oca.

2.
Niko iz Medine ,gdje je Hišam ibn `urvah živio prvih 70 godina svog života,nije spomenuo da je Aisha imala 9 godina. Sve naracije o Aishinim godinama su se naricale od ljudi iz Iraka,gdje je Hišam preselio iz Medine u 70-oj godini svog života.

3.
Tehzib al-Tehzib, jedna od najpoznatijih knjiga života i istinitosti naratora Poslanikove tradicije- po Jakub ibn Šaibahu stoji da su «naracije izvještavane od Hishama istinite osim onih koje su izvještavane od naroda Iraka». Kasnije [/b] Malik ibn Anas sam to potvrdjuje.

Jaqub ibn Šaibah kaže: «Hišam kao narator je veoma istinit,njegove naracije su prihvatljive , osim onih naracija koje je naricao kada je preselio u Irak . (Tehzib al-Tehzib, Ibn Hajar Al-`askalaani, Arabic, Dar Ihja al-turath al-Islami, Vol. 11, str. 50).

Rečeno mi je da je Malik ibn Anas smatrao te naracije onima koje je Hišam prenio ljudima Iraka(Tehzi’bu’l-tehzi’b, Ibn Hajar Al-`asqala’ni, Arabic, Dar Ihja al-turath al-Islami, Vol. 11, pg. 50)

4.
[b] Mizan al-Ai`tidaal,druga knjiga života naratora hadisa kaže da kada je Hišam bio star njegovo pamčenje je bilo prilično loše. (Mizaan al-Ai`tidaal, Al-Zahabi, Arabic, Al-Maktabah al-Asrijah, Šeikhupura, Pakistan, Vol. 4, str. 301).

5.
Prema uopšteno prihvačenom mišljenju , Aiša (ra) je rođena osam godina prije Hidzre.Ali prema drugim naracijama u Buhariju (Kitaab al-Tafsir-Knjiga tafsira-Kur’anskih tumača) nalazimo da je Aisha bila «veoma mlada» u vremenu kada se 54 kur’anska sura – Al-Kamar, objavila.
54 Kur’anska sura je objavljena 9 godina prije Hidzre.Prema ovom tumačenju ,Aiša ne samo da je bila rođena prije objave ove sure ,nego je bila «veoma mlada djevojcica»( dzarijah) – a ne novorodjence (sibjah)-u vremenu objave 54 Kur’anske sure.Očito ,ako je ovaj podatak iz Bukharijevog tafsira tačan postoji jasna kontradiktornost sa opšte-prihvačenim mišljenjem da je Aisha rodjena 8 godina prije Hidzre.
Buharijeh tafsir kaže:
Aisha je rekla «Bila sam mlada djevojka , kada je ajet 46 sure Al-Kamar objavljen. . (Sahih Buhari, Kitaab al-Tafsir, Arabic, Bab Kaulihi Bal al-saa`atu Maw`iduhum wa al-sa`atu azaa wa amarr)

6.
Prema brojnim hadisima, Aiša (ra) se pridružila muslimanima na bitci kod Bedra i Uhuda.Na dalje postoji historijska činjenica da nikom ispod 15 godina života nije dozvoljeno da pristupi bitci na Bedru i Uhudu-što jasno ukazuje da je Aiša (ra) nije mogla imati 9-10 godina u to vrijeme.Na kraju krajeva samo su sposobne žene (fizički) išle na bojna polja da pomažu muslimanima – a ne da im muslimani(muškarci ili žene) budu dadilje.

Naracija o Aišinom prisustvu na bojnom polju se može naći kod Muslima- Kitaab al-džihaad wa al-sijar- Bab karahijah al-isti`anah fi al-ghazwi bikafir.
Naracija o istom dogadjaju , gdje je Aisha bila prisutna može se naći kod Buharija – al-dzihaad wa al-sijar-Baab Ghazwi al-nisaa wa kitalihinna ma`a al-ridzaal.
A hadis o zabrani dolaska bilo koga ispod 15 godina može se naći u Buhariju – Kitaab al-maghaazi, Baab ghazvah al-handak wa hija al-ahzaab.

7.
Prema skoro svim historičarima Asma(ra) je 10 godina starija od svoje sestre Aishe (ra) .U knjizi Taqrib al-Tehzib, kao i Al-Bidaajah wa al-Nihajah je rečeno da je Asma(ra) umrla u 73(po hidzri)- to znaći da je Asma (ra) umrla kada je imala 100 godina.
Ako je Asma(ra) imala 100 starosnih godina u 73 godini po hidzri(kada je umrla)-onda je Asma (ra) imala oko 27-28 godina kada je nastupila prva hidzretska godina.U to vrijeme , ukoliko je Asma(ra) bila starija od Aiše(ra) 10 godina, Aiša(ra) bi trebala da ima 17-18 starosnih godina .Ako se uzme ova činjenica u obzir, kao i činjenica da je Aiša oko 1-2 godine po hidzri bila udata za Muhammeda s.a.v.s. – ispadne da je Aiša imala izmedju 18 i 20 godina starosne dobi u trenutku sklapanja braka.

Prema al-Rahman ibn abi Zannaad-u, Asma je bila 10 godina starija od Aiše(Sijar A`la’ma’l-nubala’, Al-Zahabi, Vol. 2, pg. 289, Mu’assasatu’l-risala’h, Beirut)

Takodje, prema Ibn Kesiru –Asma(ra) je bila 10 godina starija od Aiše(ra) (Al-Bidaajah wa al-Nihaajah, Ibn Kesir, Vol. 8, pg. 371, Dar al-fikr al-`arabi, Al-dzizah)

Asmina smrt je nastupila 73 godine poslije Hidzre-o tom podatku govore:
-Ibn Kesir(Al-Bidaajah wa al-Nihaajah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg. 372, Dar al-fikr al-`arabi, Al-dzizah).
– Ibn Hadzar Al-Askalaaniy(Taqrib al-Tehzib, Ibn Hadzar Al-Askalaaniy, str. 654, Bab fi al-nisaa, al-Harf al-alif)

8.
Tabari u svojim historijskim knjigama spominje da je Abu Bekr imao četvoro djece i da je svih četvero rodjeno u periodu dzahilijata-preislamskog perioda.
Ako je Aisha(ra) rodjena u dzahilijatu, ona je morala imati najmanje 14 godina u 1 godini po hidzri.Ukoliko se uzme ovaj podatak u obzir očito postoji kontradiktornost sa podatkom da je Aisha imala 9 godina prilikom udaje.

Podatak koji se navodi u ovom argumentu je iz knjige Tarikh al-umam wa al-mamlu’k, Al-Tabari, tom 4, str. 50, Dar al-fikr, Beirut)

9.
Prema Ibn Hišamu,historičaru , Aisha(ra) je prihvatila Islam nešto prije Umar ibn al-Hattaba(ra). Ovaj podatak govori da je Aisha(ra) primila Islam u periodu prvih godina Islama.
No , ukoliko je tačan podatak da je Aisha imala oko 7-9 godina u vrijeme udaje sa Muhammedom s.a.v.s.- onda Aisha(ra) nije mogla ni biti rodjena u prvim godinama Islama.

Prema Ibn Hišamu,Aisha(ra) je 20-ta ili 21-a koja je primila Islam (Al-Sirah al-Nabawijjah, Ibn Hišam, Vol. 1, Pg. 227 – 234, Maktabah al-Rijad al-hadithah, Al-Rijad).
Sa druge strane Umar ibn al-Hattab je bio 40-a osoba koja je primila Islam(Al-Sirah al-Nabawijjah, Ibn Hišam, Vol. 1, Pg. 295, Maktabah al-Rijad al-hadithah, Al-Rijad).

10.
Tabari je prenio da je Abu Bekr planirao preseljenja u Habshah(8 godine prije Hidzre) .Abu Bekr(ra) je otišao Mut`amu – čiji je sin bio u zarukama sa je Aishom u to vrijeme – i upitao ga dali može primiti Aisha(ra) u svoju kuću,kao buduću ženu svoga sina.
Mut`am je odbio ,jer je Abu Bekr primio Islam- i ubrzo je razveo svoga sina sa Aishom(ra).
Ako je Aisha(ra) imala 6-7 godina u vrijeme zaruka sa Muhamedom s.a.v.s., ona definitivno nije mogla biti rodjena u vrijeme kada je Abu Bekr odlućio preseljenje u Habshah.
Ako se uzmu cinjenice ovog argumenta u 8 godini prije Hidre(vremenu za koje se pretpostavlja da je vrijeme rodjenja Aishe) Aisha(ra) je vec bila zena-dama,sasvim spremna za brak.

Podatak za argument uzet iz knjige – Tehqiq e umar e Siddiqah e Ka’inat, Habib ur Rahman Kandhalwi, Urdu, str . 38, Anjuman Uswa e hasanah, Karachi, Pakistan .

11.
Prema naracijama od Ahmad ibn Hanbala-poslije smrti Khadijah(ra), Khaulah(ra) došla do Poslaniku s.a.v.s. u želji da ga posavjetuje u vezi novog braka. Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao koga ima na umu po njenom izboru. Khaulah je rekla: «Možeš oženiti djevicu (bikr) ili ženu koja je več bila u braku (thajjib)».Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao o kojoj se djevici radi ,Khalah je predložila Aishu(ra).
U Arapskom jeziku , riječ «bikr» ne označava djevojčicu od 9 godina.Za djevojčicu koja se igra sa lutkicama postoji izraz «jarijah». «bikr» u drugu ruku, je termin koji se koristi za neoženjenu ženu(djevojku)-a očito «devet godina» nije dovoljno da se bude djevojka.

Podatak za ovaj argument se može naći u knjizi Musnad Ahmad ibn Hanbal, tom 6, srt 210, Arabic, Dar Ihja al-turath al-`arabi, Beirut.

12.
Prema Ibn Hadzaru, Fatima(ra) je bila pet godina starija od Aishe(ra).
Fatima (ra) je rodjena kada je Poslanik (savs) imao 35 godina.Ako se ovaj podatak uzme kao tačan Aisha(ra) je morala imati najmanje 14 godina u prvoj godini po hidzri-a najmanje oko 15-16 godina u vrijeme udaje sa Poslanikom(savs). (Al-Isabah fi Tamieez al-Sahaabah, Ibn Hadzar al-Askalani, tom . 4, str . 377, Maktabah al-Rijad al-Haditha, al-Rijad, 1978)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here