Devetogodišnja djevojčica Sadža Hula iz Gazze je potpuno slijepa a ipak je uspjela da pored toga što je hafiza Kur’ana, nauči napamet Elfiju od Ibn Malika (hiljadu stihova iz gramatike), zatim tedžvidsko djelo el-Tuhfetul atfal od Džezarijja. Počela je učiti Kur’an kada je imala četiri ipo godine, a hafiza je postala sa sedam godina. Ona, također, za sve što je naučila ima idžazu. Hula je rođena potpuno slijepa jer je njezina majka tokom trudnoće bila izložena bijelom fosforu, koji je zabranjen po međunarodnim konvencijama, kojim su okupacione vlasti bombardovale Gazzu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here