O vrijednosti odlaska na džuma-namaz, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Musa el-Eš‘arija, rekao je: “Ljudi koji su petkom išli na džuma-namaz, doći će na Sudnji dan, a Allah će na Sudnjem danu dati da dani budu ovakvi kakvi jesu – a džuma-namaz doći će tog dana posebno ukrašen. Ljudi koji su na dunjaluku redovno išli na džumu, okupit će se oko džume i ona će im biti vodilja i osvjetljavat će im put (ka Džennetu). Prolazit će kroz brda Kafura (kafur je poznati lijepi miris koji koriste živi, a koristi se i za mirisanje umrlih), a u njih će netremice gledati i ostali ljudi i džini. Mirisat će poput miska, lica će im biti bijela poput snijega i tako će ući u Džennet.

U toj njihovoj skupini neće biti drugih ljudi, izuzev mujezina koji su učili ezan i za to nisu uzimali naknadu. Ljudi koji su na dunjaluku redovno išli na džuma-namaz ulazit će u Džennet, a ostali ljudi i džini netremice će u njih gledati i pitat će se: “Allahu dragi, ko su ovi ljudi?”, i tako će biti sve dok svi ne uđu u Džennet.” (Hakim, Ibn Huzejma, Sahih) Na ovakve stepene ljude će odvesti redovno klanjanje džuma-namaza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here