Brojčane mustre u Kuranu nisu ni češće ni zanimljivije spram bilo koje knjige iste veličine.

vp016-brojcana-cuda-arapske-cifre

Postoji legenda koja je naširoko prihvaćena među muslimanima da Kuran sadrži tuceta nečega što oni zovu brojčana čuda. Po toj legendi, broj pominjanja određenih reči u Kuranu nosi poseban značaj. Muslimani veruju da obilje takvih zanimljivih mustri u Kuranu nikako nije slučajno i da mora biti čudesno. Legenda je relativno nova. Štaviše, pojavila se kada su računari postali široko dostupni muslimanima.

Upečatljiva je težnja muslimana da svaku novu tehnologiju prilagode islamskoj/islamističkoj funkciji. Ovo zapažanje je zasnovano na nizu primera. Evo nekoliko.

 • Kada su muslimani dobili pristup štamparskim mašinama pre nekoliko vekova, prvi prioritet je bio da štampaju Kuran.
 • Kada su počeli da koriste satove, prvo su od proizvođača tražili alarm za poziv na molitvu (azan). Isto se desilo i sa mobilnim telefonima.
 • Kada su muslimani dobili pristup razglasima, najpre su ih danju i noću koristili za azan, molitve i recitovanje Kurana.
 • Tražili su od proizvođača kompasa da uvek znaju smer ka Meki (kibla).
 • Radijske i telvizijske emisije su iskoristili za promociju Kurana i drugog islamskog/islamističkog materijala.
 • Medicinu su koristili ne bi li dokazali tačnost takozvane proročke medicine, koja zagovara izlečenje čitanjem stihova iz Kurana i ispijanjem čaše kamilje mokraće.
 • Svrha gsologije kao nauke bila je da dokaže kako je Meka u centru Zemlje.
 • Pristup Internetu im je omogućio da šire islam stvaranjem hiljada sajtova.

Otuda je sasvim pirodno da su od računarskih programa za obradu teksta očekivali neka nova čudesa.

Pozadinska priča

Rašad Kalifa (Rashad Khalifa), američki musliman i osnivač sekte potčinjenih (submission), tvrdio je pre nekoliko decenija da je Kuran zasnovan na broju 19. Kalifa je koristio složene proračune da ustvrdi da stihovi, sure i slova iz Kurana imaju nekakvu vezu sa brojem 19, bez obzira kako udaljenu. Uprkos uvrnutim i zbunjujućim načinima koji su primenjeni u Kalifinom obmanjujućem radu, brojevi se jednostavno nisu sabrali. On je čak izabrao da izbaci neke stihove iz Kurana u svojim mahnitim pokušajima da podrži svoju tvrdnju. Bez obaziranja na bes islamske verske zajednice, Rašad Kalifa je izbacio stihove 9:128 i 9:129 iz Kurana. Kalifa je postao toliko opsednut svojom hipotezom da je na kraju ustvrdio da je njegovo ime ušifrovano u Kuran u funkciji Alahovog glasnika. Ubrzo potom bio je ubijen, naravno od strane drugih muslimana.

Evo nekoliko stihova gde je on ubacio svoje ime:

 • 25:56 Šaljemo vam (Rašada) kao glasnika dobrih vesti, i kao upozoritelja
 • 36:3 Potpuno sigurno, ti (Rašade) si jedan od glasonoša.
 • 42:24 Ako kažu, “On (Rašad) je izmislio laži o BOGU”? Da je BOG hteo, On je mogao da zapečati vaš um, ali BOG briše laži i potvrđuje istinu Svojim rečima. On je potpuno svestan najdubljih misli.
 • 81:22 Vaš prijatelj (Rašad) nije lud.

Kada su računari postajali dostupniji, sve više muslimana se odavalo pomami pronalaženja zanimljivih mustri u Kuranu. Obilne arapske naftne pare su ohrabrivale svako pregalaštvo na bilo čemu što je makar izdaleka upućivalo na naučno čudo Kurana. Bez stručne kritike, takvi radovi su uvek dobrodošli za objavljivanje u islamskom/islamističkom novinarstvu. Sada ima mnoštvo takvih tvrdnji koje muslimani smatraju za šifrovane Alahove signale u Kuranu.

Evo kako obmana radi:

Muslimanska strategija pri dokazivanju čudesa u Kuranu jeste da zatrpaju i zbune čitaoca. Kada muslimanski učenjaci pišu o naučnim čudima u Kuranu, oni počinju držanjem govora čitaocu sa mnogo naučnih detalja koje ni čitaoci ni pisci ne razumeju, ali daju utisak da tu ima neke ozbiljne nauke upletene u islam. Poduži naučni uvod priprema muslimana da prihvati šta god oni potom tvrdili. U slučaju brojčanih čudesa, muslimanski učenjaci tvrde:

 • Reč jum (dan) se ponavlja 365 puta;
 • Reč šanar (mesec dana) se ponavlja 12 puta;
 • Reč malajka (anđeli) se ponavlja 88 puta, a sa druge strane reč Šejtan (Sotona) je ponovljena 88 puta;
 • Reč hajat (život) se ponavlja 145 puta, a sa druge strane reč mavt (smrt) se ponavlja 145 puta;
 • Reč bihar (mora) je spomenuta 32 puta, dok je bar (kopno) spomenuta 13 puta (odnos 32:13 jeste odnos površine mora i kopna)…

Spisak može da obuhvata više stranica i oblikovan je da zapanji čitaoca. Dužina spiska zastrašuje čitaoca u nameri da istraži bilo koju tvrdnju. Čak i uz pretpostavku da su neke od tvrdnji netačne, ima ih previše da bi se objasnile samo na osnovu slučajnosti. Čitaocima nikad ne bi palo na pamet da je većina tvrdnji lažna, ako ne i sve tvrdnje. Greške su namerne izmišljotine onih muslimana koji prave ili šire laži da bi zaveli svoje čitaoce. Kada god su ti muslimani podsećani da su njihovi brojevi pogrešni, oni se nikada ne izvinjavaju, nego pokušavaju sve načine da opravdaju svoje zbireve.

Istraživanje bilo koje od gornjih tvrdnji može biti vrlo nezgodan poduhvat. Arapski jezik je verovano najteži kada se radi o pretrazi reči. Reč yum može da se pojavi kao alyum, yamun, yawman, yawmin, yawmikum, yawmihum, biyawmin, biyawmihim, i još mnoge! Tako pretraživanje i prebrojavanje reči u arapskom zahteva tečno poznavanje tog jezika. Postoji nekoliko kompjuterskih programa raspoloživih za taj zadatak, ali oni ne daju uvek iste ishode. Najtačniji način brojanja jeste da se pročita ceo Kuran svaki put kada istražujemo neku reč, ali se muslimani ne gnjave sa time kada imaju računare. Glavni trik u arapskom brojanju reči je da se izaberu oni oblici reči koje želite da uključite u svoje prebrojavanje. U slučaju reči yum iz gornjeg primera, preskakanje jednog ili dva oblika reči može da napravi bitnu razliku a da se to ne primeti.

Sve tvrdnje u gornjoj listi su pogrešne. U zavisnosti od oblika reči yum koji se uključe u brojanje, možete dobiti rezultat u rasponu od 3 do 385, u slučaju reči shahar (mesec dana) od 8 do 18. Reč shaytan se ponavlja 77 puta, a reč malayka je ponovljena samo 44 puta. Reč bihar je u stvari pomenuta 41 put u Kuranu, ne 32 puta.

Bojim se da islamska tvrdnja o šifrovanim znacima u Kuranu ne dokazuje njegovu božanstvenost. Takođe je smešno da se zamisli da bi Alah izgrdio nevernike, u skladu sa islamskim verovanjima, na sudnji dan. Rekao bi im: “Zar niste primetili da sam pomenuo reči mora i kopno u odnosu 32:13?”

Mnogi muslimani koji aktivno šire tvrdnje sliče gorepomenutim, nikada zaista ne proveravaju brojke sami za sebe, njihov posao je da samo prekopiraju nečiji tuđi rad. Verovatno su bili zapanjeni kada su prvi put pročitali brojeve, pa očekuju da drugi budu podjednako zapanjeni tim otkrićima. Oni naivno misle da su otkrili blago za nauku i matematiku. Ništa im ne može biti više razočaravajuće od ukazivanja da je to sve lažno!

Brojčane mustre u Kuranu nisu ni češće ni zanimljivije spram bilo koje knjige iste veličine. Besmisleno je raspravljati o tome sa muslimanima, a istraga o tim tvrdnjama koje iznose je rasipanje vremena. Ipak, kako sam bio zauzet vršeći gornje brojanje reči za ovaj članak, pronašao sam neke interesantne brojčane veze, koje muslimani mogu da dodaju svojoj kolekciji čudesa.

Ime Muhamed se spominje četiri puta u Kuranu. To je nesumnjiva činjenica poznata muslimanima tokom vekova. Ima još jedno ime koje se pominje četiri puta u Kuranu. To je ime najomraženije životinje u islamu. Da, pogodili ste, to je khanzeer, arapsko ime za svinje! Da li može da bude zanimljivije? O da, jer sledeća pretraga otkriva zanimljivu reč koja je takođe ponovljena četiri puta u Kuranu. To je arapska reč kazzab (lažljivac). Može li da se ovo desi slučajno? Muhamed, svinja i lažljivac, ili je to trebalo da znači Muhamed, veliki lažljivac? Subhan allah!

Do zanimljivog otkrića se dolazi i kada se pogleda broj ponavljanja Muhamedovih titula u Kuranu, rasul i nabi. Reč rasul (glasnik) je spomenuta dvaput, drugi oblik reči al rasul (Glasnik) je spomenuta 45 puta. Reč nabi (prorok) je spomenuta sedam puta, a u drugom obliku al nabi (Prorok) je spomenuta 30 puta. Ukupan broj spominjanja Muhamedovih titula je 84 puta. Sa druge strane, broj puta kada su ponovljene sledeće reči u Kuranu je takođe 84 puta: kazzaba (25 puta), Iftarahu (7 puta), iftara (14 puta) – sve znače lagao, kazzab (4 puta), affak (2 puta) – sve znače lažljivac, majnun (6 puta) – znači lud, saher (7 puta), asharr (2 puta), atheem (5 puta), muatadi (43 puta), mureeb (7 puta), zalim (2 puta) – znače zlo. Subhana allah!

vp016-brojcana-cuda-broj7

Evo detalja Alahovih brojčanih čudesa:

 • Muhamed (4): 3:144, 3:40, 47:2, 48:29
 • khanzeer svinje (4): 2:173, 5:3, 16: 115, 5:60 plural
 • Kazzab – lažljivac (4): 38:4, 40:24, 40:28, 54:25
 • Kazzba (25): 3:184, 6:21, 6:148, 6:157, 7:37, 10:17, 10:39, 12:18, 15:80, 17:59, 20: 48, 25:11, 26:176, 29:18, 29:68, 35:25, 38:14, 39:25, 39:32, 50: 14, 53:11, 67:18, 75:32, 92:16, 96:13.
 • Iftarahu (7): 10: 38, 11:13, 11:35, 21:5, 25:4, 32:3, 46:8
 • Iftara (14): 3:94, 4:48, 6:21, 6:93, 6:144, 7:37, 10:17, 11:18, 18:15, 20:61, 23:38, 29:68, 42:24, 61:7.
 • Affak (2): 26:222, 45:7
 • Majnun (6): 37:36, 44:14, 51:39, 51:52, 52:29, 54:9.
 • Saher (7): 7:112, 10:79, 20:69, 38:4, 40:24, 51:39, 51:52.
 • Asharr (2): 54:25, 72:10.
 • Atheem (5): 2:276, 26:222, 45:7, 68:12, 83:12.
 • Mutadi (3): 50:25, 68:12, 83:12.
 • Mureeb (7): 11:68, 11:110, 14:9, 34:54, 41:45, 42:14, 50:25.
 • Zalim (2): 18:35, 35:32.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here