Poslanik Muhammed, s.a.v.s, je spomenuo naučnu činjenicu koja je otkrivena tek prije nekoliko godina. Specijalisti embriologije su dokazali, kao što je rekao dr. Muhammed Ali El-Bar (u opširnom istraživanju) da je ljudsko tijelo stvoreno iz jako osjetljivog vlakna koje je nazvano ”prvobitno tkivo”. Opisujući početak Sudnjeg dana Poslanik Muhammed, s.a.v.s, je kazao: „Spustit će se kiša sa neba, pa će ljudi izaći kao što niče bilje. Svaki dio čovjeka će istrunuti osim jedne koščice, a to je repnjača. Od nje će ljudi biti sastavljeni na Sudnjem danu.“[1]

„Kod čovjeka postoji jedna kost koju zemlja nikada neće razjesti. Od nje će ljudi biti sazdani na Sudnjem danu.“ Upitaše: „Koja je to kost, Allahov Poslaniče?“ On reče: „To je repnjača.“[2]

Učenjaci kažu da je adžebuz-zeneb (repnjača) kost na dnu kičmenog stuba, a u mnogim hadisima je došlo da je ona poput zrna gorušice i da će iz nje iznići tijelo čovjeka. Ona se stvara 15. dana oplodnje jajnika i njegovog usađivanja u zid maternice. Kad ovo vlakno bude stvoreno, svi organi embrija se počinju formirati, posebno nervni sistem, osnovni dijelovi kičmenog stuba i ostali dijelovi tijela. Zato što je Allah ovom vlaknu dao sposobnost stimulisanja ćelija da se dijele, razlikuju jedna od druge i da usvoje svoje vlastite specifične karakteristike. Takođe im pomaže da se nagomilaju zajedno u posebna tkiva i cijele organe, koji se nadopunjuju međusobno i zajednički rade na izvođenju svih tjelesnih funkcija.

Dokazano je da se ovo prvobitno vlakno raspada (nakon čovjekove smrti) osim malog dijela (osnovne repnjače) koja ostaje na dnu kičmenog stuba (ili u pršljenu poznatijem kao repnjača) i u ovom hadisu to je ono što se podrazumjevalo kao adžebu-z-zeneb. Nakon što čovjek umre cijelo tijelo istrune, osim jednog dijela, iz kojeg će, kao što je spomenuto u hadisu, čovjek biti ponovo stvoren, zaista kao što biljka niče iz sjemena.  Ovaj proces će se desiti kada, za vrijeme proživljenja, posebna kiša padne sa neba voljom Svemogućeg Allaha. Grupa kineskih naučnika je dokazala u nekim svojim laboratorijskim eksperimentima da je potpuno nemoguće da ovaj dio adžebu-z-zeneb nestane. Pokušali su da ga unište hemijskim putem u najjačim kiselinama, paljenjem, udaranjem i izlažući ga različitim tipovima zračenja. Ovo definitivno dokazuje da je hadis Poslanika, s.a.v.s, istinit i da je prethodio svim naučnim eksperimentima prije 1400 godina.

[1] Buhari i Muslim.

[2] Muslim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here