“O narode moj, doista je život na ovom Dunjaluku naslađivanje, a Ahiret, to je kuća vječnosti.” (El-Mu’min 39)

-Imam El-Kurtubi rahimehullah kaže:” Naslađivanje tj. Naslađivace se životom kratko, zatim će on prestati i nestati, a Ahiret to je kuća vječnosti.”

-Prenosi se od El-Mustevrida rahimehullah da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve selem rekao: “Dunjaluk prema Ahiretu nije osim kao kada bi neko od vas umočio prst u rijeku, pa neka pogleda šta će mu ostati na prstu kada ga izvuče iz vode.” (Muslim)

-Imam En-Nevevi rahimehullah kaže:” Dunjaluk u svojoj kratkoći trajanja i završetku užitaka naspram ahiretske vječnosti i trajnosti njenih užitaka i blagodati je kao količina vode koja ostane na prstu naspram ostalog mora.”
Ibn Kajjim, rahimehullah: “Kazali su da je ljubav prema Dunjaluku uzrok svih grijeha u ono što kvari vjeru iz više razloga:

1. Voljenje Dunjaluka prouzrokuje veličanje i uvažavanje istog, dok je on kod Allaha azze ve džel, prezren. Jedan od najveih grijeha kod Allaha azze ve džel, je veličanje i uvažavanje onoga što Allah azze ve džel, smatra prezrenim.

2. Allah azze ve džel, ga je prokleo, prezreo i zamrzio osim onoga što je radi Njega na Dunjaluku, a ko zavoli ono što je Allah azze ve džel, prokleo, prezreo i zamrzio izložio se fitni, prokletstvu i mržnji.

3. Kada insan zavoli Dunjaluk onda ga on učini svojim ciljem i krene ka postizanju istog svim mogućim djelima i sredstvima koja je Allah azze ve džel, učinio da budu djela i sredstva koja vode ka Njemu i Ahiretu – na taj način čovjek je izokrenuo stvar i hikmet (mudrost), pa mu se zbog toga izokrenulo njegovo srce i tok stvari je usmeren unazad, a ne naprijed.

4. Ljubav prema Dunjaluku staje između roba i djela koja će mu koristiti na Ahiretu zbog njegove zauzetosti sa svojim voljenim, a najmanji stepen ljubavi prema Dunjaluku je da ga zaposli s nečim drugim mimo glavnog posla i sreće roba, a to je zauzetost srca s voljenjem Allaha azze ve džel, i zauzetost jezika spominjanjem Allaha azze ve džel.

5. Voljenje Dunjaluka čini da on bude najveža briga robu.

6. Onaj ko voli Dunjaluk je od svih ljudi najžešće kažnjavan Dunjalukom i on će biti kažnjavan u svoja sva tri boravišta. Kažnjava se na Dunjaluku potragom za njim i postizanjem istog te viđenjem borbe s onima koji ga takođe traže; kažnjava se u kaburu tugom za istim zbog toga što je prošao i zbog toga što je razdvojeno između njega i njegovog voljenog tako da se više nikada ne može očekivati njihovo ponovno vraćanje i spajanje. On tamo na Ahiretu nije dobio drugog voljenog koji će mu zamjeniti prvog i ovakvi ljudi će biti kažnjavani u kaburu zbog prisutnosti brige, tuge i žalosti u duši. Ko voli Dunjaluk biti će kažnjavan u kaburu u na Danu susreta sa svojim Gospodarom.

7. Zaljubljenik u Dunjaluk i njegov ljubitelj koji daje prednost Dunjaluku nad Ahiretom je najmaloumnije stvorenje koje ima najmanje pameti zato što je dao prednost iluziji nad istinom, snu nad javom, prolaznoj sjeni na stalnim uživanjem, prolaznoj kući nad vjećnom; prodao je život u vječnosti za najnevrijedniji prolazni život. Doista su to snovi kao prolazna sjena i pametan se time ne obmanjuje.”

Osnove grijeha

Ibn El-Kajjim rahimehullah, kaže: “Doista želja za Dunjalukom je osnova svih grijeha; ona je osnova i srčanih grijeha u koje spadaju ljutnja, zavist, oholost, hvalisanje i nadmetanje u umnožavanju imovine.”

Odmor srca i duše

-Ibn El-Kajjim rahimehullah, kaže: “Doista zuhd (suzdržavanje i odricanje od Dunjaluka) odmara srce i tijelo. Želja za Dunjalukom produžava brigu i žalost. Uistinu se briga, tuga i žalost pojavljuju sa dvije strane: jedne od njih je želja za Dunjalukom i traganje za istim, a druga je zanemarivanje djela dobročinstva i pokornosti.”

-Neki od selefa su kazali: “Ko zavoli Dunjaluk neka sebe pripremi za podnošenje nevolja, a ljubitelj Dunjaluka se ne odvaja od tri stvari: obavezne zabrinutosti, stalnog umora, tuge i žalosti koje ne prestaju.”

-Ljubitelj Dunjaluka neće postići niti jednu stvar a da njegova duša ne zaželi i ne zatraži još više kao što stoji u vjerodostojnom hadisu od Vjerovjesnika salallahu alejhi ve selem: “Kada bi sin Ademov imao dve doline, poželio bi i treću.”

Ko su pametni?

 

Jahja bin Muaz rahimehullah, kaže: “Pametni su trojica: ko ostavi Dunjaluk prije nego li on njega ostavi; ko sagradi sebi kabur pri nego li uđe u njega; ko učini da njegov Stvoritelj bude zadovoljan njime prije nego što se sretne s Njim.”

 

Ibreti se i pouku primi

 

Aun bin Abdulah rahimehullah kaže: “Družio sam se s bogatašima i nisam vidio nikoga ko ima veću brigu od mene: vidim jahalicu, a ona bolja od moje; vidim odjeću, a ona bolja od moje odjeće. Onda sam se počeo družiti sa siromasima i tada sam se odmorio.”

Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika
Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan rahimehullah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here