Večeras je 27. noć ovogodišnjeg (2018/1439) mjeseca ramazana. Meritorni islamski učenjaci su zajedničkog stajališta da je u jednoj od neparnih noći u posljednjoj dekadi ovog mjeseca započela Objava Kur’ana, odnosno Božijeg govora kao univerzalne upute čovječanstvu. Međutim, većina učenjaka smatra da bi to mogla biti upravo ova, 27. ramazanska noć. Mi, bosanski muslimani, koji slijedimo hanefijski mezheb, tradicionalno obilježavamo 27. noć kao Lejletul kadr, odnosno kao noć kada je započelo spuštanje Objave ljudskom rodu. A kada je zaista ta noć, odnosno noć Kadr, zna jedino Onaj koji je spustio Objavu i koji nas je stvorio – Allah dž. š.

“Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki, i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (Kur’an, 97:1-5)

Noć Kadr

Uči u ime svoga Gospodara koji stvara, koji je čovjeka stvorio od ugruška. Uči, Plemenit je Gospodar tvoj, koji je podučio čovjeka” (El- ’Alek 1 -4)

Objava Kur’ana je počela u mjesecu Ramazanu 610. god. a završila 632. godine. Božji poslanik Muhammed s.a.v.s. je kao i obično meditirao u pećini Hira, kad mu se melek Džibril ukazao. To je bio Muhammedov a.s. prvi susret sa Džibrilom.

Objava Kur’ana u potpunosti je trajala 23 godine, jedan dio objavljen je u Mekki (13 godina), dok je drugi dio objavljen u Medini (10 godina).

Vrijednost noći Kadr

Koliko je ta noć vrijedna najbolje se vidi iz samoga Kur’ana. Naime, u Kur’anu se o njoj govori na dva mjesta, od kojih je jedno kompletna 97. sura, koja je po njoj i dobila ime.

Allah dž.š. u prvom ajetu ove sure kaže: “Mi smo Kur’an počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći Kadr”.

U drugom ajetu te sure kaže se: “A ko će ti reći šta je noć Kadr”? Onaj ko proučava Kur’an primijetit će da, kada god Uzvišeni počne pitanje riječima: “A ko će ti reći…”? (“we ma edrake…”), On time skreće pažnju onoga kome se obraća na nešto što je veoma važno. Dakle, ovdje, na taj način, najavljuje govor o najvažnijoj i najodabranijoj noći.

U trećem ajetu te sure kaže se: “Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci…” Naravno, time se misli na mjesece u kojima nema te noći. Mnogi su pretvarali tu cifru u godine, pa su došli do podatka da je ta noć vrednija od osamdeset tri godine i četiri mjeseca u kojima nema te noći! Tumačeći ovaj ajet, mufessiri (tumači Kur’ana) kažu da se time misli da su dobra djela urađena u toj noći, ako se kompletna provede u činjenju dobrih djela, vrednija nego sva dobra djela urađena u periodu od osamdeset tri godine i četiri mjeseca. Time se traži od vjernika da tu noć provedu što više, a po mogućnosti i cijelu, u činjenju dobrih djela. U toj suri ona se naziva “Noć sudbine” (lejletul-kadr) i spasom (selam), a u suri “Ed-Duhan” opisuje se kao blagoslovljena noć (fi lejletin mubareketin).

Pored toga, i’tikaf, tj. boravak u džamiji zadnjih deset dana i noći u ramazanu, radi ibadeta, propisan je svakako i zbog toga da bi se ta noć provela u činjenju dobrih djela i tako zaradila velika nagrada koja se samo na taj način može steći.

Zašto je ova noć od izuzetnog značaja ?

Najznačajniji događaj koji se desio od samoga početka ljudskog roda do danas jeste spoj višeg i nižeg svijeta, spoj Neba i Zemlje, tj. objava Kur’ana i silazak upute cijelom čovječanstvu, kako bi bili na pravom putu, a to je se desilo o noći Lejletul-Kadra.

Šta činiti u ovoj mubarek noći?

Iz svega navedenog jasno se vidi da je noć Kadr prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje, pa zato vjernici treba da se potrude da se okoriste njenim blagodatima i da uberu njene plodove. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko Noć kadr provede u namazu vjerujući (u njenu vrijednost) i nadajući se (nagradi kod Uzvišenog Allaha), bit će mu oprošteni dotadašnji grijesi.” Bilježe ga El-Buhari i Muslim. Dakle, tu noć treba provesti u klanjanju dobrovoljnog (nafila) namaza, učenju Kur’ana, učenju različitih oblika zikra (tekbir, tehlil, tahmid, tesbih…), tj. sjećanja na Allaha, dž.š., obraćanju Uzvišenom putem dove i tevbom, tj. pokajanjem, te traženjem oprosta od Najmilostivijeg od svih milostivih. Posebno te noći Uzvišenom treba upućivati slijedeću dovu:

ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI !

Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni !

To vidimo iz hadisa u kojem stoji da je Aiša r.a, jednom prilikom upitala Vjerovjesnika, s.a.v.s: “Kada bih znala koja noć je noć Kadr, šta bi trebalo u njoj da izgovaram”?, pa joj je Poslanik s.a.v.s. odgovorio: “Izgovaraj: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI”! Kako prenosi Aiša r.a., Poslanik, s.a.v.s, je bio inače darežljiv i puno je činio ibadet, ali to je pojačavao u zadnjih deset dana i noći ramazana. On bi cijele noći provodio u ibadetu i skoro nikako ne bi spavao. Pored toga, budio je sve članove svoje porodice u tim noćima, kako bi ih i oni proveli u ibadetu. Iz svih navedenih predaja jasno je da bi na taj način trebalo da postupaju svi oni koji žele provesti noć Kadr u ibadetu i tako zaslužiti veliku nagradu kod Allaha, dž.š.

U ovoj mubarek noći lijepo je i poželjno što više proučiti suru Kadr (Inna enzelnahu) kao i gore spomenutu dovu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here