Islam uči vjernike da se na najljepši način ophode prema svojim sestrama. U jednom hadisu, Muhammed, a.s., je obećao nagradu svakom onom koji bude pazio svoje sestre: ”Ko bude odgojio (i othranio) tri kćeri ili tri sestre i sa njima lijepo postupao, to će mu biti zaštita od džehennemske vatre.” (Bejheki, hadis je vjerodostojan)

 

Prenosi se od Džabira bin Abdullaha, r.a., da je rekao: ”Moj je otac umro i ostavio iza sebe sedam kćeri (ili devet kćeri), pa sam se oženio raspuštenicom (ili udovicom). Poslanik, s.a.v.s., rekao mi je: ’Oženio si se, Džabire?’ ’Da’, odgovorio sam mu. ’Neudavanom, ili onom koja je već bila u braku?’, upita me. ’Udavanom’, odgovorio sam mu. ’Što se nisi oženio neudavanom da se jedno s drugim igrate i nasmijete?’, reče mi. ’Abdullah (moj otac) je umro i ostavio iza sebe kćeri; bilo mi je neprijatno da im dovedem sličnu njima, pa sam se oženio ženom koja će ih služiti i odgajati’, odgovorih mu. ’Neka te Allah blagoslovi’, reče na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Buhari, Muslim)

Razmislimo o ovim hadisima i zapitajmo se kako se ponašamo prema našim sestrama? Da li ih pazimo, čuvamo, darivamo, pomažemo, govorimo najljepše riječi? Ili nas je šejtan prevario pa ne pričamo sa njima, ne pomažemo ih, ili šta još gore?

Nažalost, imamo čestih slučajeva kršenja sestrinskih prava od strane braće, zakidanja, odmaganja, ružnih riječi. Zašto to radimo? Zar se ne bojimo našeg Gospodara i jesmo li svjesni kakvoj se kazni izlažemo? Hvala Allahu, imamo i pozitivnih primjera potpomaganja između braće i sestara, saradnje na dobru i ljubavi. Nadati se da takva hajirli braća potpadaju pod značenje gore spomenutih hadisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here