Svima onima koji uzimaju mito, darove i poklone za već plaćene poslove, ili primaju dvije plaće za isti posao, jednu službenu a drugu privatnu, ili u radnom vremenu obavljaju svoje privatne poslove, ili koriste inventar i stvari državnih firmi za privatne potrebe i poslove, ili potkradaju svoje firme, ili namještaju državne tendere za svoje ili privatne firme svojih rođaka i prijatelja, ili koriste javna dobra za vlastito i bogaćenje svojih porodica, ili zloupotrebljavaju javne funkcije za vlastitu korist, ili trguju javnim/državnim pozicijama, ili prisvajaju javno dobro, ili…, hadis za razmišljanje: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio je čovjeka koji se zvao Ibn Lutejbe na prikupljanju zekata od plemena Benu Sulejm. Kada je došao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je od njega da mu položi račun za prikupljena sredstva, a on je rekao: “Ovo je vaše, a ovo su meni ljudi dali kao hediju.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Zašto nisi sjedio u kući svoga oca i majke, i čekao da ti dođe poklon, ako si iskren u tome što tvrdiš.” Zatim se popeo na minber, zahvalio Allahu i pohvalio Ga onako kako Mu dolikuje, i rekao: “Postavim nekog od vas na neki posao, koji mi je Allah povjerio, a zatim dođe i kaže: ovo je vaš imetak, a ovo su meni dali kao hediju. Zašto nije sjedio u kući svoga oca i majke i čekao da mu dođe njegova hedija. Tako mi Allaha, niko neće uzeti ono što mu ne pripada, na šta nema pravo, a da to neće nositi na Sudnjem danu (kao teret)….” (Buharija, 6578)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here