Sljedeći hadisi i ajeti su upućeni bas tebi, koji si, zbog svojih grijeha, izgubio nadu u Allahovu milost i Njegov oprost:

“Allah se vise obraduje pokajanju Njegovog roba, nego sto bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i plodova“

“Zaista Allah dž.s. drži Svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje onih koji su griješili danju, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su griješili noću, sve dok sunce ne izađe sa zapada (kao jedan od predznaka Sudnjeg dana).“

“Ko se pokaje prije nego sto sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.“

“Zaista Allah prima pokajanje Svoga roba, sve dok mu duša ne dođe do grla (tj. sve dok čovjeku ne dođe smrt).”

“Svi ste vi griješnici a najbolji griješnici jesu oni koji se kaju“

“Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, da ne griješite, pobojao bi se za vas nečeg sto je gore i teze od griješenja. To je samoljublje i egoizam.“

-Hadis kudsi kaže: “O robovi Moji, vi griješite i noću i danju,a Ja grijehe praštam i na njih se ne obazirem. Zato Me za oprost molite i Ja ću vam ga podariti.“

-Allah Uzvišeni kaže: „O sine Ademov, kad god Me pozoveš i ponadaš Mi se, Ja ću ti sve oprostiti i na to se neću osvrtati. O sine Ademov, da tvoji grijesi budu toliki da dosegnu oblake na nebesima, a da Mi poslije toga dođeš tražeći oprosta, oprostio bih ti, i na to se ne bih osvrtao. O sine Ademov, da Mi dođeš s grijesima koji bi Zemlju ispunili, ali da Mi druga ne pripišeš, Ja bih te dočekao sa Zemljom punom oprosta.“

-Uzviseni Allah kaze u Kur’anu: “Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu istraje.” (Ta-Ha, 82)

„i nastojte da zaslu‍žite oprost Gospodara svoga i d‍žennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdž‍bu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i d‍žennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!” (Prijevod značenja Alu-Imran, 133-136)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here