Iz srca tame neznanja koje je svojim mrakom obavilo cijeli svijet, koje je nastojalo da kod žena uništi njihovu ljudskost i uskrati im ljudska prava na koja su kao ljudska bića imale pravo, odjeknuo je glas Muhammeda, s.a.v.s., prvi glas u historiji, prije onog u Ujedinjenim narodima i njihovih odluka da se poštuju ljudska prava…

četrnaest stoljeća prije nego je problem ženskih prava aktueliziran islam je to vrlo odlučno i hrabro riješio i po prvi put oglasio:

-Žene su prijateljice muškarcima i oni su od jedne vrste.

-Allahov Poslanik, s.a.v.s., primio je prisegu od žena isto kao i od muškaraca da će se pridržavati islamskih propisa i da će biti pokorne Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., tj. uzeo je od njih obećanje kao što ga je uzeo od muškaraca. To je učinio posebno od svake žene ne uzimajući u obzir samo prisegu njihovih muževa. Ovaj postupak otvoreno je ukazao na to da žene imaju svoju volju koja je nezavisna od volje muškaraca i potvrdio je činjenicu da žena ima potpuno nezavisnu ličnost od ličnosti muškarca. One su potpuno bile sposobne da ponesu odgovornost prisege i obećanja koje su dale Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. To se dogodilo mnogo prije nego je savremeni svijet priznao ženi pravo da može otvoreno iznijeti svoje mišljenje tako što joj je omogućio da izaðe na izbore i glasa.

-O svemu tome Kur’an veli: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. ” (Et-Tevbe, 71.) Ova rečenica bila je, a i ostat će zauvijek osnovom pomoću koje se reguliraju meðusobni odnosi u savremenim oblicima društvenog ureðenja. To je princip koji je Kur’an veoma davno postavio i učinio ga jednim od temeljnih učenja islama.

Iz svega ovoga vidimo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., putem svoga poziva u islam potpuno izmijenio položaj žene i taj njegov poziv jedan je od najvećih temeljnih vrijednosti u savremenim društvima. Nakon dolaska islama položaj žene potpuno se promijenio, jer, rečeno savremenom pravnom terminologijom, islam je oglasio sljedeće:

Prvo: Žena uživa u svim ljudskim pravima i ima sve počasti koje čovjek zaslužuje i u tome je potpuno ravnopravna sa muškarcem i meðu njima nema nikakve razlike.

Drugo: Žena je potpuno spremna i sposobna da samostalno donosi odluke kao što je to slučaj sa muškarcem. Bez ikakve razlike žena ima pravo da samostalno donosi odluke kada su u pitanju: njen imetak, kupoprodajni ugovori, odabir bračnog druga i niko nema pravo da je u tome prisiljava, ograničava. Meðutim, svjedoci smo da u mnogim zakonima koji danas vladaju u svijetu žena ne uživa u ovim pravima.

Treće: U isto vrijeme, islam je ukazao na to da žena snosi potpunu odgovornost poput muškarca kada je u pitanju obaveza koju je čovjek prihvatio od Allaha, dž.š., a to je ”čast hilafeta na Zemlji” i obaveznost savjesnog upravljanja zemaljskim dobrima i obožavanje samo Allaha, dž.š.

Na ovaj način islam je uspio da ovaj nezavidan položaj u koji je dospjela žena preobrazi u vrhunac poštovanja i časti, iz nepostojanja u postojanje, od sumnje u ljudskost prirode njene duše do tvrdnje za njenu potpunost i plemenitost, od poniženja do krajnjih počasti, od margina postojanja do preuzimanja potpune odgovornosti. Islam je izbrisao sve razlike izmeðu muškarca i žene i ustvrdio je da oni mogu biti zaštitnici jedni drugima. Allah, dž.š., rekao je: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima.” Ovo nije bilo poznato ni u jednom od prijašnjih naroda kod kojih je vladalo uvjerenje da je žena poput ostatka imetka sa kojim muškarac može raspolagati kako želi jer ona je samo ”žena”. Do tada, ona je bila samo ona kojoj se nareðuje, a nije imala nikakvo pravo da bilo što naredi. Njen staratelj mogao ju je prodati ili kupiti na pijaci, čak narediti da bude ubijena, živa zakopana u zemlju. Njen život uvijek je ovisio o volji muškarca koji je prema tadašnjim uvjerenjima bio odlikovan nad ženom.

Poslanik islama, s.a.v.s., išao je čak dotle da je dao prednost majci nad ocem kada su u pitanju počasti i činjenje dobročinstva. Jedne prilike neko od ashaba upitao ga je: “Allahov Poslaniče, ko najviše zaslužuje da mu činim dobročinstvo?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: “Tvoja majka.” Ashab ponovo upita: “A ko nakon nje?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Tvoja majka.” Ashab ponovo upita: “A ko nakon nje?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Tvoja majka?” Ashab opet upita: “A ko nakon nje?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Tvoj otac.” U drugom hadisu koji se prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., stoji: “Allah, dž.š., nareðuje vam da činite dobročinstvo vašim majkama, nakon toga opet vam nareðuje da činite dobročinstvo vašim majkama, a nakon toga vam nareðuje da činite dobročinstvo osobama koje su vam najbliskije.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., takoðer  je rekao: “Džennet je pod majčinim nogama.”

Govoreći o suprugama, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Najbolji meðu vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama, a ja sam od svih najbolji prema svojim suprugama.”

Govoreći o djeci, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada nešto darujete svojoj djeci učinite to podjednako. Kada bih davao prednost nekom od svoje djece, dao bih prednost svojim kćerkama.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here