Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio veoma aktivan u borbi protiv problema okoline tako što je ljude upućivao i savjetovao da vode brigu o vodi, zemljištu, balansu životne okoline i da cijene život pa čak i onaj životinjski, ukoliko se ne radi o štetočinama.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nema nijednog muslimana koji posadi sjemenku ili sadnicu, pa se njome nahrani ptica, čovjek ili životinja, a da mu to neće biti uračunato kao sadaka.“(1)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio vršenje nužde po putevima kojima ljudi prolaze,izvorima vode i hladovinama rekavši: „Čuvajte se tri stvari koje su uzrok prokletstva: vršenje nužde na izvoru vode, sredini puta kojim ljudi prolaze i hladovinama.“ (2)

I zabranio je pretjerano trošenje vode rekavši: „Nemojte pretjerano trošiti vodu, pa makar to bilo i na tekućoj rijeci.“ (3)

Zabranio je beskorisno ubijati životinje kada je kazao: „Ko ubije pticu i ono što je iznad nje bespravno, Allah će ga o tome pitati na Sudnjem danu.“ Rečeno je: „O Allahov Poslaniče, a koje je njeno pravo?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: „Da je zakolje pa je pojede, te da joj ne odsječe glavu pa da je baci.“(4)

 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je vodio brigu o čistoći zemlje tako da ju je uporedio sa džamijama kada je u pitanju čistoća. On je kazao: „Meni je zemlja učinjena mesdžidom (mjestom za klanjanje) i čistom.“ (5)

 

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Jedan mrav je ugrizao nekog poslanika, pa je on naredio da se cijeli mravinjak zapali. Allah mu je objavio: ‘Zar si zbog mrava koji te je ugrizao uništio cijelu zajednicu mrava koja je spominjala Allaha?’“A u drugoj predaji stoji: „Pa mu je Allah objavio: ‘Zašto nisi kaznio samo jednog mrava?!’“ (6)

 

U ovome je dokaz održavanja balansa okoline, jer kada bi svaki čovjek kojeg uznemiri neka vrsta životinje, pa on ubije stotinu ili hiljadu istih, ne bi ostala nijedna životinja te vrste, a ovo se suprostavlja sistemu kojeg je Allah uspostavio.

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se čiste i održavaju kuće, kako se ne bi pojavila epidemija. On je kazao: „Održavajte svoje domove čistim.“(7)

Poslanik je podsticao na poljoprivredu koja je dobar prijatelj životne okoline. On je kazao: „Ako neko od vas bude imao sadnicu u ruci i vidi da nastupa Sudnji dan, neka je zasadi, prije nego Sudnji dan nastupi!“ (8)

1-Hadis bilježi Buhari, br. 2152 i Muslim, br. 2904.

2-Hadis bilježi Ebu-Davud, br. 24, Ahmed, br. 2580 i Ibn-Madže, br. 323.

3-Hadis bilježi Ahmed, br. 6768 i Ibn-Madže, br. 419.

4-Hadis bilježi Nesai, br. 4369 i Ahmed, br. 6264.

5-Hadis bilježi Buhari, br. 419 i Muslim, br. 811.

6-Hadis bilježi Buhari, br. 2796 i Muslim, br. 4157.

7-Hadis bilježi Taberani, br. 4057.

8-Hadis bilježi Ahmed, br. 12512.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here