Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Koji je Muhammeda, s.a.v.s., kao milost svjetovima i svim ljudima poslao! Neka Mu je hvala što nam je uputio obveseljivača i opominjača! Neka Mu je hvala što mu je Furkan dao i Kur’an objavio, u kojem je pojašnjenje za sve dileme. Neka Mu je hvala što je muslimane učinio najboljim ljudima koji su se ikada pojavili na zemaljskoj kugli!

Neka Mu je hvala što je sljedbenike i ummet Muhammeda, s.a.v.s., učinio umjerenim i realnim ljudima, ljudima središnjeg i Pravog puta. Neka Mu je neizmjerna hvala na tome što nas je podučio životnom pravilu i principu – vječite borbe protiv zla i vječite borbe za dobro. Neka Mu je hvala što nas je podučio i tome da od dva zla uvijek biramo manje, i da od dva dobra uvijek biramo veće! Sa muslimanima je počeo život na zemaljskoj kugli i sa muslimanima će i završiti! Neka Mu je hvala što je Poslanikova, s.a.v.s., prsa prostranim učinio, i što mu je teret sa pleći makao, i što je spomen na njega, s.a.v.s., sačuvao! Neka Mu je hvala na tome što nas je obavezao slijeðenjem Poslanika, s.a.v.s., njegovim veličanjem i štovanjem. Neka Mu je hvala na tome što nam je ukazao na put koji vodi Njemu – a to je put i staza koju nam je utabao niko drugi do sam Muhammed, s.a.v.s. Neka Mu je neizmjerna hvala na tome što nas je učinio sljedbenicima zadnjeg Poslanika – hatemul-enbija’a, kao i zadnje objave – Kur’ani-kerima!

S obzirom na to da se nalazimo u mjesecu rebi’ul-evvelu, mjesecu roðenja i smrti zadnjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., u današnjoj hutbi družit ćemo se sa tefsirom značenja ajeta: ”A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali.” (El-Enbija’, 107.)

Imam Et-Taberi, rhm., (Tefsirul-Taberi, 9/99.) kaže da se islamski učenjaci razilaze na dva mišljenja kada je značenje ovog ajeta u pitanju.

Jedni kažu da je Muhammed, s.a.v.s., Božija milost za sve ljude na Zemlji, nebitno jesu li oni mu’mini/vjernici ili kafiri/nevjernici!

Ovo mišljenje bilježi se od: Ibn Abbasa, r.a., koji kaže: ”Ko povjeruje u Allaha i u Sudnji dan – bit će mu data milost Božija kako na ovome tako i na budućem svijetu, a ko ne povjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika – bit će sačuvan od kazni koje su pogaðale prijašnje narode!“

Drugi kažu da je Muhammed, s.a.v.s., Božija milost samo za one koji su vjernici, što nije slučaj sa nevjernicima.

Ovo mišljenje bilježi se od Ibn Zejda, rhm., koji kaže: ”Riječ svjetovi odnosi se samo na one koji su povjerovali u misiju Muhammeda, s.a.v.s., i koji su mu se pokorili, dok je Muhammed, s.a.v.s., fitna i iskušenje za one koji ga nisu prihvatili i za one koji nisu povjerovali u njegovu poslanicu!“

Imam Et-Taberi, rhm., na kraju zaključuje i kaže: ”Tačnije mišljenje je ono prvo, tj. da je Muhammed, s.a.v.s., rahmet i milost za sve ljude na zemaljskoj kugli, kako za vjernike tako i za nevjernike. Što se vjernika tiče – zbog toga što ih je Allah, dž.š., preko Muhammeda, s.a.v.s., uputio Pravome putu, uvodeći ih u Džennet zbog imana i vjerovanja u ono s čime je Muhammed, s.a.v.s., došao kao i zbog rada i sprovoðenja svega toga u životnu praksu i djelo! Što se tiče nevjernika – Božija milost prema njima ogleda se u tome što je Allah, dž.š., otklonio od nevjernika, nakon pojave Muhammeda, s.a.v.s., kazne koje su snalazile prijašnje generacije onih naroda koji su poricali poslanstvo prijašnjih Allahovih poslanika, salevatullahi alejhim edžme’in!

Imam El-Kurtubi, rhm., (Tefsirul-Kurtubi, 4/64.) u komentaru Allahovih, dž.š., riječi: ”A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.) – kaže: ”Allah, dž.š., stvarao je poslanike radi ostvarenja rahmeta i milosti, dok je Muhammed, s.a.v.s., sam po sebi milost za ljude, jer je njegovo pojavljivanje postalo znak bezbjednosti i mira svih ljudi na zemaljskoj kugli sve do Sudnjega dana. Prijašnji Božiji poslanici nisu bili na ovome stepenu, pa je zbog toga Poslanik, s.a.v.s., znao sebe opisati sljedećim riječima: ”Ja sam rahmet i milost koja vam je poklonjena i ukazana!“ (Sunen Darimi, br.15., Musannef Ibn Ebi Šejbeh, br. 31782.)

Imam Eš-Ševkani, rhm., (Fethul-Kadir, 3/616.) u komentaru Allahovih, dž.š., riječi: ”A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.) – kaže:

”Muhammede, nismo te poslali sa Šerijatom, niti sa propisima, ni zbog čega drugog do zbog Naše milosti i rahmeta prema svim stvorenjima i ljudima. Ono zbog čega smo te ljudima poslali samo je Naša neizmjerna milost prema njima! Ono s čime smo te poslali – u tome je sreća kako ovoga tako i budućeg svijeta!“

Imam El-Vahidi, rhm., u komentaru ovog ajeta, kaže: ”Muhammed, s.a.w.s., je milost za dobrog i lošeg – ko mu se pokori bit će mu ubrzana milost, a ko mu se ne pokori i ko ga porekne – neće ga snaći kazna na dunjaluku kao što je snalazila prijašnje narode!“ (EL-Vedžiz, 1/725.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rhm., kaže: ”Najispravnije značenje Allahovih, dž.š., riječi: ”A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali” (El-Enbija’, 107.) – jeste da su one općeg karaktera. čitav svijet imao je koristi od poslanstva Muhammeda, s.a.v.s. Što se tiče sljedbenika Muhammeda, s.a.v.s. – oni su postigli keramete i časti kako ovoga tako i budućeg svijeta. Što se tiče neprijatelja Muhammeda, s.a.v.s. – oni koji su sabljom krenuli protiv njega, brza smrt koja ih snalazi bolja je za njih od življenja života na takav način, jer će im takav život samo povećati patnju i kaznu na ahiretu. Dakle, za ovakve je brza smrt veći hajr negoli dug život! Što se tiče neprijatelja Muhammeda, s.a.v.s. – koji su pod ugovorom o nenapadanju s muslimanima, oni život provode u hladu islama pod zimmetim i ugovorom, i oni su manjeg zla od onih prvih. Što se licemjera i munafika tiče – oni su izjašnjavajući se da su muslimani sačuvali svoje živote i imetke i porodice, i propisi koji se odnose na muslimane zahvatili su i njih kako u nasljedstvu tako i u ostalim pitanjima. Što se tiče ostalih naroda koji nisu došli u kontakt s Muhammedom, s.a.v.s. – Allah, dž.š., je Muhammedom, s.a.v.s., uzdigao opće kažnjavanje sa stanovnika Zemlje, tako da se svako okoristio Muhammedovim, s.a.v.s., roðenjem i poslanstvom!“ (Pogledaj: Džela’ul-Efham, 1/181.)

Allah, dž.š., kaže: ”Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog izmeðu njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.“ (Ali Imran, 164.)

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ja sam rahmet i milost koja vam je poklonjena i ukazana!“ (Sunen Darimi, br. 15., Musannef Ibn Ebi Šejbeh, br. 31782.)

Imam El-Menavi, rhm., u komentaru ovog hadisa, kaže: ”Ja sam sam po sebi milost, kako svojim bićem i pojavom, tako i svojim svojstvima, koja je data na poklon svim svjetovima od strane Allaha, dž.š.! Ko taj poklon primi – spasit će se i uspjeti, a ko taj poklon odbije – propast će. Muhammed, s.a.v.s., je spona i veza svakom hajru pa ko prekine tu vezu – nestat će i hajra!“ (Fejdul-Kadir, br. 2583.)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi sljedeću predaju: ”Bilo je rečeno Muhammedu, s.a.v.s.: ‘Uputi dovu Allahu, dž.š., protiv mušrika/nemuslimana!’ Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘Ja nisam poslat ljudima kako bih ih proklinjao, ja sam poslat ljudima kao rahmet i milost!“ (Sahihu Muslim, br. 2599.)

Imam El-Menavi, rhm., u komentaru ovog hadisa, kaže: ”Kada bih ja dovio Allahu, dž.š., protiv nevjernika – bili bi udaljeni od Allahovog, dž.š., rahmeta i od Njegove milosti, pa bih na taj način bio jedan od onih koji udaljuju ljude od hajra i dobra – a ja nisam poslat radi toga!“ (Fejdul-Kadir, br. 2626.)

Ebu Hurejre, r.a., kaže: Tufejl b. ‘Amr el-Devsi, r.a., i njegovi drugovi, doðoše Poslaniku, s.a.v.s., rekavši mu: ”Pleme Devs postalo je nepokorno i odbilo je prihvatiti islam – uputi dovu Allahu, dž.š., protiv njih!” Neko viknu: ”Neka propadne pleme Devs!” Poslanik, s.a.v.s., u svoj toj priči, reče: ”Gospodaru moj, uputi pleme Devs na Pravi put, i Ti mi ih dovedi!“ (Muttefekun alejhi)

Hafiz Ibnul-Hadžer el-Askelani, rhm., kaže: ”Od Poslanika, s.a.v.s., bilježi se da je nekada upućivao dove Allahu, dž.š., protiv nevjernika, a nekada bi dove upućivao za njih. Muhammed, s.a.v.s., dovio bi protiv nevjernika onda kada bi nevjernici ojačali i onda kada su predstavljali opasnost po muslimane, dok u slučajevima kada odreðeni nevjernici nisu predstavljali opasnost po muslimane – Muhammed, s.a.v.s., ih je želio imati u svojim redovima kao muslimane, što je bio slučaj sa plemenom Devs.“ (Fethul-Bari, 6/108.)

Ebu Umame, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Allah, dž.š., me je poslao kao rahmet i milost svim svjetovima, i kao uputu bogobojaznima!“ (Sunen Ebu Davud, br. 4659.; Musned Ahmed, br. 22361.)

Koliko je život Muhammeda, s.a.v.s., milost za muslimane i ostalo čovječanstvo, toliko je i njegova smrt milost za muslimane i ostalo čovječanstvo! Ebu Muse el-Eš’arija, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada Allah, dž.š., zaželi smilovati se nekom narodu – usmrti njihovog poslanika prije njih, čineći ga njihovim zalogom, a kada Allah, dž.š., zaželi kazniti jedan narod – kazni ih i uništi za vrijeme života njihovog poslanika, koji je svjedok njihovog kažnjavanja i zadovoljan je njihovim kažnjavanjem zbog toga što su ga u laž ugonili i zbog toga što mo mu se nisu htjeli pokoriti!“ (Sahihu Muslim, br. 2288.)

Muhammed, s.a.v.s., je rahmet za sve ljude na zemaljskoj kugli. Muhammedov, s.a.v.s., rahmet i milost za vjernike ogleda se u uputi i slijeðenju istine i Pravoga puta. Muhammedov, s.a.w.s., rahmet i milost za licemjere ogleda se u njihovoj bezbjednosti i sigurnosti koju uživaju po pitanju svoga života i imetka. Muhammedov, s.a.v.s., rahmet za nevjernike ogleda se u tome što im je Allah, dž.š., odgodio dunjalučku kaznu zbog nevjerstva njihovog sve do Sudnjega dana.

S obzirom na to da je Muhammed, s.a.v.s., sam po sebi rahmet, i da su njegove riječi i njegovi postupci rahmet i milost – na nama je, kao muslimanima, obaveza da se na njegove riječi i na njegova djela i postupke ugledamo, da ih u svome životu sprovedemo, i da na taj način priskrbimo sebi još za života rahmeta i milosti!

Allah, dž.š., je Onaj Koji se izmeðu ostalog zove imenima Er-Rahman i Er-Rahim, tj. Onaj Koji je neizmjerno milostiv prema Svojim stvorenjima, pa je i poslanik Muhammed, s.a.v.s., poslanik milosti i onaj koji je poslat kao rahmet i milost cijelom čovječanstvu i ljudstvu.
Ummet Muhammeda, s.a.v.s., je ummet rahmeta – milosti, solidarnosti i merhameta, što je jedna od glavnih odlika muslimana u odnosu na nemuslimane, i ummet Muhammeda, s.a.v.s., su, inšallah, merhumi, tj. oni kojima će se Allah, dž.š., smilovati i grijehe im oprostiti na Sudnjemu danu, i u Džennet Njegov ih uvesti – a On je kadar to učiniti! Svaki musliman mora da živi u znaku rahmeta, merhameta i milosti, s naznakom da će se Allah, dž.š., smilovati na Sudnjemu danu samo onima koji su imali rahmeta i milosti prema drugim ljudima na ovome svijetu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here