1 – trošenje imetka na Allahovom putu i radi Njegovog zadovoljstva;
2 – izvršavanje vjerske dužnosti zato što je umra po mišljenju većine ashaba, radijallahu anhum, obavezna jednom u životu;
3 – obavljanje džihada u kojem nema borbe;
4 – obnova i jačanje imana jer je Uzvišeni Allah učinio Ka’bu preporodom za ljude;
5 – oprost grijeha jer obavljanje umre briše grijehe;
6 – boravak na mjestima gdje je objavljen Kur’an i Sunnet;
7 – klanjanje namaza u Mekkanskom haremu u kojem je vrijednost samo jednog namaza kao 100.000 namaza u drugoj džamiji;
8 – tavaf oko Ka’be, a onaj ko upotpuni jednom tavaf (sedam puta) kao da je oslobodio roba i za svaki korak bit će mu oprošten jedan grijeh i zaradit će jedno dobro djelo;
9 – klanjanje namaza iza Mekamu Ibrahima koji je spomenut u Kur’anu;
10 – obavljanje sa’ja između Saffe i Merve koji se spominje u Kur’anu;
11 – pijenje vode zem-zem koja je mubarek i lijek;
12 – dodirivanje Crnog kamena za onog ko je u mogućnosti;
13 – klanjanje namaza u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji u kojoj je vrijednost jednog namaza kao 1000 namaza u drugim džamijama;
14 – činjenje ibadeta u Revdi koja je bašča od džennetskih bašči;
15 – klanjanje namaza u džamiji Kuba čija je vrijednost kao obavljanje umre;
16 – posjeta mezarja Beki’a u kojem je ukopano više od 10.000 ashaba;
17 – prilika da se prisustvuje klanjanju i ukopu dženaze po sunnetu bez novotarija;
18 – nazivanje selama šehidima Uhuda;
19 – jedenje hurmi adžva koje su lijek za sihr i otrov;
20 – jedenje medinskih hurmi u kojima je bereket;
21 – prilika za prisustvovanje na halkama učenja Kur’ana u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji, a onaj ko uči znanje u njegovoj džamiji je na stepenu borca na Allahovom putu;
22 – spoznaja pravog stanja u ummetu boravkom među muslimanima iz čitavog svijeta;
23 – skromnost i poniznost upoznavanjem boljih i jačih vjernika.

Ja Rabbi, olakšaj svima koji žele!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here