Na početku stvaranja stvorenja, Allah, dž.š., je stvorio vodu, ‘Arš i Kursijj. Ibn Kesir navodi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Allah je stvorio ‘‘Arš na vodi i ništa nije stvoreno prije te vode.”  ‘Arš je Allahovo, dž.š., veličanstveno prijestolje i krov Allahovih, dž.š., stvorenja. ‘Arš je najveće Allahovo, dž.š., stvorenje.
Allah, dž.š., je rekao: “I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara ‘Arša velikog!” (El-Mu’minun, 116.)

Razlog Allahovog, dž.š., stvaranja svih živih stvorenja i neživih stvari je da bi Ga slaveći, hvaleći i veličajući obožavali.
Allah, dž.š., je rekao: “Njega slavi sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njima. I ne postoji ništa što Ga ne slavi i ne hvali, ali vi to ne razumijete. On je zaista blag i mnogo prašta.” (El-Isra’, 44.)

Ne spominje se vrijeme stvaranja Kursijja, ali se pretpostavlja da je stvaranje Kursijja bilo nakon stvaranja ‘Arša i prije stvaranja ostalih stvorenja. 
Hakim navodi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Kursijj je mjesto dva Allahova stopala, a veličinu Njegovog ‘Arša, ne može niko odrediti.”  Kursijj se nalazi iznad sedmog neba i ispod vode i jedno je od najvećih Allahovih, dž.š. stvorenja.

Nakon stvaranja Kursijja, Allah, dž.š., je stvorio Kalem – Pero, koje je ispisalo El-Levhu-l-Mahfuz – Pomno čuvanu knjigu, u koju je upisano sve što će se desiti do Sudnjeg dana.
Ebu Davud navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Zaista, prvo što je Allah stvorio bilo je Pero. Zatim mu je rekao: ‘Piši!’ I u tom momentu ono je zapisalo (prema Allahovom, dž.š., znanju) sve što će se desiti do Sudnjeg dana.” 

Ovaj hadis upućuje na to da je Pero prvo Allahovo, dž.š., stvoreno stvorenje. Međutim, na ovu temu postoji i hadis, koji upućuje na to da je Pero stvoreno tek nakon stvaranja vode i ‘Arša, i vjerovatno Kursijja.

Pedeset hiljada godina nakon ispisivanja El-Levhu-l-Mahfuza, Allah, dž.š., je stvorio Zemlju i nebesa.
Stvaranje Zemlje i nebesa trajalo je šest dana.
Allah, dž.š., takoðer, je rekao: “On je Taj koji je u šest dana nebesa i Zemlju stvorio“ (Hud, 7.)
Islamski učenjaci su se razišli po pitanju dužine tih šest dana, u kojima je Allah, dž.š., stvorio zemlje i nebesa:
Jedni smatraju da je dužina svakog od tih dana 1 000 godina. Ovo mišljenje zastupaju Ibn Abbas, r.a., Mudžahid i Ed-Dahhak.

Allah, dž.š., je rekao: “A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je Zemlju poravnao, iz nje vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio. Na uživanje vama i stoci vašoj.” (En-Nazi’at, 27.-33.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here