parovi

Plemeniti Kur’an govori o jednom veoma važnom fenomenu – parovima u svijetu stvorenja. Ovaj fenomen ”dvostrukosti – parnosti” u svemu zaista je dokaz Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće.

Nakon otkrića atoma, uslijedilo je drugo veoma bitno otkriće. Naime, naučnici su otkrili da se atom sastoji od ”negativnih” i ”pozitivnih” čestica. Čak štaviše, pojedini naučnici tvrde da i materija koju poznajemo ima svog suprotnog parnjaka. U slučaju susretanja ovih materija, oslobađa se energija koja dovodi do njihovog uništenja.

U svijetu biljaka također postoji muški i ženski par, a pojedine jednospolne biljke sadrže i muške i ženske ćelije, odnosno ”svijet parova” nalazi se unutar same biljke. Allah, subhanehu ve te’ala, rekao je: “On je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On spušta s neba kišu!” – Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno.” (Prijevod značenja Taha, 53.)

Čak i u matematici nalazimo parne i neparne brojeve i ovaj sistem je neophodan za nastanak svemira, jer mi znamo da se svemir temelji na preciznim matematičkim zakonima. Čak i u svijetu mora i rijeka postoji pitka (slatka) i slana voda, i to je spomenuto u Kur’anu:“Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko.” (Prijevod značenja Fatir, 12.) Također i sama voda sastavljena je iz dva dijela: negativnog i pozitivnog. Svaka molekula vode sastoji se od negativnog atoma – kisika i dva pozitivna atoma vodika, a takva je i većina ostalih hemijskih spojeva.

Uzvišeni Allah rekao je: “Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete.” (Prijevod značenja Zuhruf, 12.) U svim znanostima otkriveno je da svaka stvar ima svoga suprotnog parnjaka: postoji noć kojoj je suprotan dan, toplota kojoj je suprotna hladnoća, svjetlo kome je suprotna tama, dobro i zlo, uputa i zabluda, ljubav i mržnja… Kada postoji jedna stvar i njena suprotnost, onda možemo razlikovati tu stvar. Dakle, postoji bezbroj parova koji se ne mogu pobrojati koliko god tražili u svim naučnim poljima. Ovdje dolazi do izražaja kur’anska obavijest koja nam govori o ovoj naučnoj činjenici prije modernih nauka.

Uzvišeni je rekao: “I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!” (Prijevod značenjaZarijjat 49.) Atom se sastoji od negativnih i pozitivnih čestica i to se odnosi na sve atome u svemiru, što znači da se ”parnost – dvostrukost” ogleda u cijelom svemiru! Međutim, neki pokušavaju pobuditi sumnju i dovesti u pitanje istinitost Kur’ana i govoreći: “Postoje neke vrste mrava koje se razmnožavaju nespolnim putem, isto tako postoje i bića kao što su virusi i žive stanice koji se razmnožavaju diobom. Stoga, kako možemo razumjeti ajete u svjetlu ovih činjenica?” Na ovakve tvrdnje, odgovor je sasvim jasan: Virus je sastavljen od atoma koji sadrže negativne i pozitivne čestice, tako da svijet parova živi unutar bilo kojeg stvorenja kakva god bila njegova vrsta. Virus ili ćelija sadrži DNK, što je uvjet ”dvostrukosti – spolnosti”, i da nije nje, ćelija se ne bi mogla razmnožavati i dijeliti. Također, naučnici nisu otkrili sve tajne stvaranja i stvorenja.

Nauka ne prestaje da otkriva nove precizne činjenice o mikroorganizmima dokazujući na taj način postojanje parova bez čijeg postojanja organizmi ne bi mogli opstati i razmnožavati se, kao što je Uzvišeni rekao: “Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara par: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!” (Prijevod značenja Jasin, 36.) Allahove riječi ‘‘…i u onome što oni ne znaju…” potvrđuju nam da ljudi neće znati osim ono što Allah hoće da znaju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here