U islamskoj tradiciji, mjesec ramazan ima posebno mjesto. To je odabrani, mubarek mjesec. U njemu je Allah Uzvišeni podario ljudima najveću blagodat i milost: “U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra i zla. ” (Kur’an, El-Bekare, 185.) Upravo zbog tog velikog događaja, radi objave posljednje Allahove, dž.š, knjige koja označava početak nove epohe u povijesti ljudskoga roda, mjesec ramazan ima ogroman značaj i važnost. Neizmjerne su blagodati ramazanske. U njemu se posti, klanja teravih-namaz, uči Kur ‘an, ustaje na sehur – ukratko u tom mjesecu potrebno je da svaki vjernik i vjernica pojačaju svoj ibadet nastojeći zaslužiti Allahovu milost, Njegov blagoslov, pomilovanje i oprost. U ovom prilogu odabrali smo nekoliko hadisa u kojima Allahov miljenik i odabranik, Muhammed, s.a.v.s., govori o ramazanu i njegovim vrijednostima.

Prvi hadis
Ibn ‘Abbas, r.a., kaže da je čuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori: “Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doček ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod Arša (Allahovog prijestolja) zapuše vjetar koji se zove Musira. Od njegovog puhanja zašušti lišće džennetskog drveća a kvake na džennetskim vratima zazveče ispuštajući zvuk kakav se nikada ranije nije čuo. Potom se pojavljuju džennetske hurije idući naprijed sve dok ne stignu u središte džennetskih loža, i tada kažu: ‘Ima li ikoga da moli Allaha da mu podari nas da mu budemo supruge!? ‘ Potom te djevice uzvikuju: ‘O Ridvane (čuvaru Dženneta), koja je ovo noć? ‘ On odgovara: ‘Ovo je prva noć ramazana, tada se vrata Dženneta otvaraju za postače iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s. ‘ ”
Resulullah, s.a.v.s., je potom rekao: “Allah, dž.š., je rekao: ‘O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik (čuvaru Džehennema), zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda, s.a.v.s. ‘ Allah, dž.š., naređuje pozivaču s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noći: ‘Ima li iko da nešto traži od Mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za učinjenjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam Onome čiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineći nikome nepravdu? ‘ ”
Resulullah, s.a.v.s., nadalje je rekao: “Svakog dana u vrijeme iftara Allah, dž.š., oslobađa hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah, dž.š., oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog mjeseca. U noći Lejletu-l-kadr Allah, dž.š., naređuje Džibrilu da se spusti na zemlju sa skupinom meleka. Oni se spuštaju noseći zelenu zastavu koju potom pobadaju na vrhu Kabe. Džibril, a.s., tada ima stotinu krila, od kojih se dva šire samo te noći. On ih raširi toliko da se protegnu od istoka do zapada. Potom Džibril, a.s., u toj noći šalje meleke u svim pravcima da poselame onoga koga nađu da stojeći ili sjedeći veliča Allaha, klanja namaz i čini zikir. Oni se s njima rukuju i kažu ‘Amin! ‘ na sve njihove dove sve dok ne nastupi zora. Kada nastupi zora Džibril, a.s., uzvikne: ‘Razlaz! ‘ Meleki potom pitaju: ‘O Džibrile, šta je Allah učinio sa potrebama sljedbenika ummeta Ahmedovog, s.a.v.s.? ‘ Džibril, a.s., odgovara: ‘Allah ih je u ovoj noći pogledao i svima je oprostio, osim četverici! ”
Mi (ashabi) smo upitali: “Ko su ta četverica, Allahov poslaniče? ” Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: “To su: notorni pijanica, onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, onaj ko kida rodbinske veze i ko je ‘mušahin ‘. ” Mi smo upitali: “Allahov poslaniče, ko je ‘mušahin ‘? ” Resulullah, s.a.v.s., rekao je: “To je onaj ko je u stalnom neprijateljstvu (sa braćom muslimanima). ”
“A kada nastupi bajramska noć koja se naziva Lejletu-l-dža ‘izeh (Noć dodjeljivanja nagrada), Allah, dž.š., na kraju te noći, na Bajram ujutro, šalje meleke u sve dijelove zemlje. Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu čuti sva stvorenja osim ljudi i džina: ‘O ummete Muhammedov, izađi(te) ka plemenitom Gospodaru, Koji mnogo daje i Koji oprašta velike grijehe! ‘ I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja bajram-namaz, Allah, dž.š., kaže melekima: ‘Šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao? ‘ Meleki odgovaraju: ‘Bože i Gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju plaću. ‘ Allah, dž.š., potom kaže: ‘O Moji meleki, pozivam vas da svjedočite da sam Ja, zbog toga što su postili mjesec ramazan i što su noću stajali preda Mnom u namazima, dao im kao nagradu Svoje zadovoljstvo i oprost! O robovi Moji, sada tražite od Mene! Tako mi Moje Moći i Moje Uzvišenosti, dat ću vam sve što budete tražili od Mene danas na ovome skupu a bude se ticalo vašeg budućeg svijeta (ahireta). Dat ću vam i ono što budete od Mene tražili od dunjalučkih potreba. Tako mi Moje Moći, Ja ću pokrivati vaše (po)greške sve dok vi budete pazili na Moje odredbe! Tako mi Moje Časti i Moje Uzvišenosti, Ja vas neću poniziti niti osramotiti među griješnicima i nevjernicima! Sada se raziđite, vama je oprošteno! Ja sam s vama zadovoljan! ”
“Vidjevši tu veliku nagradu koju Allah, dž.š., daje ummetu Muhammedovom, s.a.v.s., na dan Ramazanskog bajrama, meleki se puno (ob)raduju. ” (1)

Drugi hadis 
Selman el-Farisi, r.a., prenosi: “Zadnjeg dana mjeseca šabana Resulullah, s.a.v.s., obratio nam se i rekao: “O ljudi, dolazi vam velik, blagoslovljen mjesec. U njemu se nalazi noć vrjednija od hiljadu mjeseci. To je mjesec čije dane je Allah učinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih-namaza u njegovim noćima je preporučeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu činjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit će nagrađen kao da je učinio farz u neko drugo vrijeme! A ko učini farz, bit će nagrađen kao da je učinio sedamdeset farzova kad nije ramazan!
To je mjesec strpljivosti, a nagrada za istinsku strpljivost je Džennet. Također, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjim. U tom mjesecu povećava se vjernikova nafaka (opskrba). Ko pripremi postaču iftar, nagrada će mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još će dobiti nagradu sličnu postačevoj a da njemu ništa ne bude umanjeno. ”
Neki su rekli: “Allahov poslaniče, nije svako od nas u stanju da osigura iftar postaču!? ” Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je:
“Allah daje tu nagradu onome ko da postaču da se iftari pa makar to bila hurma, ili gutljaj vode ili mlijeka. To je mjesec čija je prva trećina Allahova milost. Njegova druga trećina donosi Allahov oprost a njegov završetak je spas od džehennemske vatre. Onome ko umanji teret svome slugi (robu) u ovom mjesecu, Allah će oprostiti i osloboditi ga boravka u Džehennemu. U ovom mjesecu puno činite četiri stvari: sa dvije ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam također neophodne. Što se tiče onoga čime ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara – to je svjedočenje da nema Boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upućivanje Allahu dove za oprost (činjenje istigfara). Ono što je neophodno je da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utočište od Džehennema. Onoga ko napoji postača kada iftari, Allah će (na Sudnjem danu) napojiti sa moga Havda (Vrela) tako da neće osjetiti žeđ sve dok ne uđe u Džennet.
(Prenose Ibn Huzejme u Sahihu, El-Bejheki, Ebu-š-Šejh i Ibn Hibban)

Treći hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Mom ummetu je dato petero u ramazanu što nije dato nikome prije njih: 1. Zadah iz usta postača je ugodniji Allahu od mirisa mošusa (miska); 2. Za njih traži oprost i riba u moru sve dok ne prekinu svoj post; 3. Allah svaki dan uljepšava Džennet a potom kaže: ‘Moji čestiti robovi samo što nisu zbacili sa sebe (dunjaljučki) teret i došli u tebe ‘; 4. U ovom mjesecu zli šejtani bivaju stavljeni u okove tako da ne mogu činiti zla koja obično čine mimo ramazana; 5. Posljednje noći ramazana njima (postačima) biva oprošteno. ”
Nakon toga ashabi, r.a., upitali su: “O Allahov Poslaniče, je li ta posljednja noć – Lejletu-l-kadr? ” Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: “Ne! Radi se o tome da onaj ko je ulagao trud, svoju nagradu dobiva onda kada završi posao. ”
(Prenose Ahmed, El-Bezzar i El-Bejheki)

Četvrti hadis
Ka’b b. ‘Udžre, r.a., prenosi: “Resulullah, s.a.v.s., je rekao: “Primaknite se mimberu! “, i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: “Amin! ” Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: “Amin! ” I na trećoj stepenici je rekao: “Amin! ” Kada je sišao sa mimbera rekli smo: “Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!? ” On je rekao: “Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a.s., pojavio se preda mnom i rekao: ‘Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on prođe a da ne zaradi oprost! ‘ Ja sam tada rekao: ‘Amin! ‘ Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: ‘Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne donese salavat na tebe! ‘ Ja sam kazao: ‘Amin! ‘ Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je: ‘Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet. ‘ Ja sam rekao: ‘Amin! ‘ ”
(Prenosi El-Hakim u El-Mustedreku s naznakom da je lanac prenosilaca vjerodostojan. Hadis, također, prenose Ibn Hibban, Et-Taberani, El-Bejheki u Šu ‘abu-l-iman, El-Buhari u Birru-l-validejni i Et-Tirmizi u Sunenu)

Peti hadis
‘Ubade b. Samit, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao jednog dana kada je ramazan već bio nastupio: “Došao vam je ramazan, mjesec blagoslova. U tom mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i prima dove. U ramazanu Allah gleda vaše nadmetanje u činjenju dobra i hvali se vama pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu. ” (Prenosi Et-Taberani)

Šesti hadis
Ebu Se ‘id el-Hudri, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Svakog ramazanskog dana i noći Allah Uzvišeni oslobađa ljude (od Džehennema). A u svakom ramazanskom danu i svakoj ramazanskoj noći Allah, dž.š., svakom muslimanu uslišava dovu. ” (Prenosi El-Bezzar)

Sedmi hadis
Ibn Omer, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Uistinu, Allah, dž.š., i Njegovi meleki donose salavat na one koji sehure (ustaju na sehur). ” (Prenose Et-Taberani i Ibn Hibban)

Osmi hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Mnogo je onih koji poste a od svog posta nemaju ništa osim gladovanja. Mnogo je onih koji klanjaju noćni namaz (teraviju) a od svog namaza nemaju ništa osim toga što su ostali budni. ” (Prenose Ibn Madže, En-Nisa ‘i, Ibn Huzejme i El-Hakim)

Deveti hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Ko bez opravdanog razloga ili bolesti ne bude postio jedan dan u ramazanu, taj dan neće moći ničim nadoknaditi – čak kada bi postio cijeli svoj život. ” (Prenose Ahmed, Et-Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

Deseti hadis
Enes, r.a., prenosi: “Jednom, kada je počeo ramazan, Allahov poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Došao vam je mjesec u kojem se nalazi noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude lišen njenih blagodati, lišen je sveg dobra! A njenog dobra biva lišen samo onaj ko je nesretnik! ” (Prenosi Ibn Madže)

Jedanaesti hadis
Enes, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “U noći Lejletu-l-Kadr Džibril, a.s., spušta se na zemlju sa skupinom meleka, blagosiljajući svakog roba koji spominje Allaha stojeći ili sjedeći. Potom se, na dan bajrama, Allah hvali takvim robovima pred Svojim melekima: ‘O meleki Moji, šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao? ‘ Oni odgovaraju: ‘Gospodaru naš, on treba da dobije svoju plaću. ‘ Na to Allah odgovara: “O Moji meleki, Moji robovi, i muškarci i žene, obavili su ono što sam im Ja propisao. Zatim su skrušeno podigli svoje glasove čineći Mi dovu; tako mi Moje Moći i Veličine, i tako mi Moje Plemenitosti i Mog Uzvišenog položaja – Ja ću im se, uistinu, odazvati. ‘ Nakon toga Allah kaže: ‘Vratite se, Ja sam oprostio vaše grijehe i zamijenio sam vaša loša djela dobrim. ‘ Resulullah, s.a.v.s., rekao je: ‘Oni se potom vraćaju s oproštenim grijesima. ‘ ” (Prenosi El-Bejheki u djelu Šu ‘abu-l-iman)

Dvanaesti hadis
Aiša, r.a., prenosi: “Allahov Poslaniče, šta mi ti preporučuješ da učim ako se zadesim u noći Lejletu-l-kadr? ” Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: “Reci: “Allahumme, inneke ‘afuvvun tuhibbu-l- ‘afve fa ‘fu ‘anni! “; “O Allahu, Ti si Onaj Koji mnogo prašta, Ti voliš opraštati, stoga mi daruj oprost! ” (Prenose Ahmed, Ibn Madže i Et-Tirmizi)

Trinaesti hadis
Ibn ‘Abbas, r.a., prenosi da jednom prilikom bio u ‘itikafu u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji. Neki čovjek mu je prišao, poselamio se s njim i sjeo. Ibn ‘Abbas, r.a., rekao mu je: “Vidim da izgledaš tužan i zabrinut. ” Čovjek je odgovorio: “Da, amidžiću Allahovog poslanika, s.a.v.s., ja sam mnogo zabrinut jer imam obavezu (dug) prema nekome. Kao {to je zabranjeno skrnaviti ovaj kabur (misli na Poslanika, s.a.v.s.), tako i ja nisam u stanju da to ispunim (da vratim tvoj dug)! ” Ibn ‘Abbas, r.a., je upitao: “Hoćeš li da se ja zauzmem kod te osobe za tebe? ” Čovjek je odgovorio: “Da, ako to želiš. ” Ibn Abbas, r.a., nazuo je obuću i krenuo da izađe iz džamije. Čovjek, vidjevši to, reče: “Jesi li zaboravio da si u itikafu? ” Sa suzama koje su mu (na)punile oči Ibn ‘Abbas, r.a., odgovorio je: “Ne, već sam se sjetio Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Ko olakša svome bratu muslimanu njegovu teškoću i na tom putu uloži trud, to mu je bolje nego da provede u i ‘tikafu deset godina! Ko provede u i ‘tikafu jedan dan, tražeći time Allahovo zadovoljstvo, Allah, dž.š., postavi između njega i Vatre tri rova; oni su širi od nebesa i Zemlje. ‘ ”
(Prenose Et-Taberani, El-Bejheki i El-Hakim uz naznaku da je lanac prenosilaca sahih).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here